Zlot Młodzieży Polonijnej Polonikus 2014

W dniach 2-14 sierpnia br. w Biskupinie na terenie Wielkopolski odbył się – już po raz szósty – Zlot Młodzieży Polonijnej POLONIKUS 2014.

Ponad 100 młodych uczestników z Ukrainy, Rosji, Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Irlandii nie tylko poznawało język i historię Polski, ale również dzieliło się różnymi doświadczeniami przeżywania polskości w krajach swojego urodzenia i zamieszkania.

„Rodzą się tu przyjaźnie, ale przede wszystkim wśród uczestników rośnie poszanowanie dla Polski i co najważniejsze, poczucie tożsamości narodowej” – mówi Małgorzata Czaicka-Moryń, prezes Wrocławskiej Fundacji FREYA, organizatorka przedsięwzięcia. Oprócz bloku edukacyjnego w programie Zlotu znajdowały się wycieczki do miejsc związanych z tworzeniem się państwa polskiego, pielgrzymki do katedry w Gnieźnie i Poznaniu oraz warsztaty i zajęcia kulturalne. Jak miło usłyszeć piosenki harcerskie i religijne, chociaż wykonywane łamaną polszczyzną, to jednak śpiewane z radością i w duchu jedności.

Patronat duchowy nad Zlotem objął Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda w Poznaniu.

Podczas niedzielnej Eucharystii, sprawowanej przez ks. Wiesława Wójcika TChr, dyrektora Instytutu, polonijna młodzież dziękowała Bogu za dar wiary i kanonizację Jana Pawła II. Umieszczony na krześle przed ołtarzem obraz św. Papieża Polaka – to znak jego bliskości i zatroskania o wszystkich polskich emigrantów w świecie. Paulina, studentka z Hanoweru, która urodziła się w Niemczech, ale mocno zaangażowana jest w Polskiej Misji Katolickiej – w modlitwie powszechnej dziękowała za przykład wiary i ufności świętego „ojca Polonii”.

W kazaniu ks. Wiesław podkreślał, że „idziemy do Boga przez wiarę, a wiara jest sprawą odwagi – nadprzyrodzonej odwagi. Sprawdza się to wobec doświadczeń, wobec pokus. Dlatego musimy być mocni mocą wiary w środowiskach swojego zamieszkania, szkół, uczelni wyższych. Proszę Was – byście skarbem wiary dzielili się z innymi narodami Europy i świata.”

I jeszcze jeden głos Wiktorii z Żytomierza – „w Polsce czujemy się bezpiecznie. Tutaj, mając tak dużo przyjaciół oraz ludzi, którzy zajmują się nami, pomagają nam duchowo i materialnie – możemy ładować akumulatory na trudne dni życia na naszej ziemi ukraińskiej.”

Na zakończenie Mszy Świętej wszyscy uczestnicy Zlotu POLONICUS 2014 zostali obdarowani przez Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego wizerunkiem św. Jana Pawła II z modlitwą polskiego migranta.

Święty Janie Pawle II, ojcze polskiej emigracji,

nasz skuteczny orędowniku i wspomożycielu;

Ty, który swoim życiem świadczyłeś

o wielkiej miłości do Boga i człowieka,

prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi,

przez miłość i wielkie cierpienie

ofiarowane za Kościół i cały świat,

każdego dnia zbliżałeś się do świętości.

Pragnę i ja za Twoim przykładem,

przebywając w różnych zakątkach świata,

być mocnym mocą wiary i dawać w świecie świadectwo Ewangelii.

Niech świadomość obecności Boga umacnia mnie

i pomaga przezwyciężać trudności na migracyjnych szlakach.

Amen.

Za: ks. Wiesław Wójcik TChr

Autor zdjęć: Małgorzata Czaicka-Moryń

Wpisy powiązane

Abp Wojda SAC na Zebraniu Plenarnym COMECE: Nie ma prawa do zabijania, ale do ochrony życia

Proces beatyfikacyjny Heleny Kmieć będzie się toczył w kierunku udowodnienia heroiczności cnót

Zakończenie Konferencji Prowincjalnej Bonifratrów