24. Lądzkie Sympozjum Liturgiczne

Redakcja

"Rozumna Służba Boża". Pod takim hasłem 17 października odbyło się kolejne już 24. Lądzkie Sympozjum Liturgiczne. Słowo wstępne wygłosił ks. lic. Zbigniew Adamiak, w którym […]

Pomysł na codzienność dla młodych płocczan

Redakcja

Płockie Duszpasterstwo Akademickie Petroklezja zapoczątkowało cykl spotkań zatytułowanych "Pomysł na codzienność". Jest to inicjatywa, skierowana do młodzieży, utworzona w odpowiedzi na jej rosnące potrzeby.

800-lecie sakry biskupiej

Redakcja

Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej i Opactwo OO. Cystersów w Mogile organizują sesję naukową poświęconą "Błogosławionemu Wincentemu Kadłubkowi z okazji 800-lecia sakry biskupiej. […]

1 8 9 10