Asyż w Gdańsku 2010

Redakcja

Jednym z najważniejszych darów, jakie daje nam Bóg, jest pokój. Boży pokój nie pochodzi jednak z tego świata, ale przynosi go Książę Pokoju, Syn Boży, […]

Asyż: Charyzmaty razem

Redakcja

„W Asyżu, tego dnia odczuwało się atmosferę Kościoła"; „To historyczny dzień"; „To dzień owocny i godny zapamiętania"; „Doświadczenie Pięćdziesiątnicy"; „Kościół piękny i radosny": oto wypowiedzi […]

Święci niczym ogród

Redakcja

Słowo Benedykta XVI podczas modlitwy Anioł Pański 1 listopada 2008 r. W jednej uroczystości Kościół czci 1 listopada wszystkich świętych. Podobnie jak różnorodność roślin i […]

1 2 3 21