Avila przygotowuje się do tzw. Procesji Stacji, która – jak podkreślają organizujące ją bractwa – faktycznie otwiera Wielki Tydzień w mieście. Procesja wychodzi nieprzerwanie od <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.zyciezakonne.pl/wiadomosci/swiat/hiszpania-procesja-stacji-w-avili-28196/" title="Hiszpania: Procesja Stacji w Avili">[...]</a>

Hiszpania: Procesja Stacji w Avili

Redakcja

Avila przygotowuje się do tzw. Procesji Stacji, która – jak podkreślają organizujące ją bractwa – faktycznie otwiera Wielki Tydzień w mieście. Procesja wychodzi nieprzerwanie od […]

„Przylgnięcie do Chrystusa przez osobistą więź jest ostateczną racją bytu kapłana” – piszą biskupi w liście do kapłanów na Wielki Czwartek. Zachęcają do odnowienia entuzjazmu z „Wieczernika <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.zyciezakonne.pl/wiadomosci/kraj/duchowy-powrot-do-wieczernika-28185/" title="Duchowy powrót do Wieczernika">[...]</a>

Duchowy powrót do Wieczernika

Redakcja

„Przylgnięcie do Chrystusa przez osobistą więź jest ostateczną racją bytu kapłana” – piszą biskupi w liście do kapłanów na Wielki Czwartek. Zachęcają do odnowienia entuzjazmu z „Wieczernika […]

Nowa beatyfikacja bonifratrów

Redakcja

Otrzymaliśmy informację podpisaną przez o. Generała, że pomyślnie zakończył się pierwszy etap procesu beatyfikacji bonifraterskich męczenników hiszpańskich z lat 1936-1937. Następnym etapem będzie opinia kardynałów […]

Dzień 23 marca 2013 r. na długo pozostanie w nam w pamięci Dzień Modlitw za Federację Skautingu Europejskiego. Tego dnia harcerki i harcerze, ze Stowarzyszenia <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.zyciezakonne.pl/wiadomosci/kraj/skauci-europy-u-niepokalanej-28160/" title="Skauci Europy u Niepokalanej">[...]</a>

Skauci Europy u Niepokalanej

Redakcja

Dzień 23 marca 2013 r. na długo pozostanie w nam w pamięci Dzień Modlitw za Federację Skautingu Europejskiego. Tego dnia harcerki i harcerze, ze Stowarzyszenia […]

1 2 3 4 21