Przy okazji uroczystości upamiętniających 75. rocznicę wyzwolenia Bredy przez polskich żołnierzy Pierwszej Dywizji Pancernej pod dowództwem gen. Stanisława Maczka z udziałem Prezydenta RP

Kolejni chrystusowcy uhonorowani…

Redakcja

Przy okazji uroczystości upamiętniających 75. rocznicę wyzwolenia Bredy przez polskich żołnierzy Pierwszej Dywizji Pancernej pod dowództwem gen. Stanisława Maczka z udziałem Prezydenta RP

1 2 3 23