2005.02.14 – Watykan – Jan Paweł II, List do biskupa Coimbry po śmierci S. Łucji dos Santos, OCD. Pozostała wierna swemu posłannictwu

 

Jan Paweł II

LIST DO BISKUPA COIMBY PO ŚMIERCI S. ŁUCJI DOS SANTOS, OCD.
POZOSTAŁA WIERNA SWEMU POSŁANNICTWU

Watykan, 14 lutego 2005 r.


Czcigodny Brat
Albino Mamede Cleto 
Biskup Coimbry

Z głębokim wzruszeniem przyjąłem wiadomość, że Ojciec niebieski powołał s. Marię Łucję od Jezusa i Niepokalanego Serca w wieku 97 lat do wiecznego mieszkania w niebie. W ten sposób osiągnęła cel, do którego zawsze dążyła w modlitwie i klasztornym milczeniu.

Liturgia przypomniała nam w tych dniach, że śmierć jest wspólnym dziedzictwem potomków Adama, ale jednocześnie zapewniła nas, że Jezus przez swoją ofiarę krzyżową otworzył nam bramy życia wiecznego. Przywołujemy na pamięć tę prawdę wiary w chwili, gdy po raz ostatni żegnamy tę pokorną i pobożną karmelitankę, która poświęciła swoje życie dla Chrystusa, Zbawiciela świata.

Objawienie się Dziewicy, którego świadkiem była w dzieciństwie razem ze swoimi kuzynami Franciszkiem i Hiacyntą w Fatimie w 1917 r., stało się początkiem szczególnego posłannictwa Łucji, któremu pozostała wierna aż do ostatnich dni swego życia. S. Łucja zostawia nam przykład niezwykłej wierności Panu oraz radosnego przylgnięcia do Jego Boskiej woli.

Zachowuję w pamięci wzruszające spotkania z nią oraz więzi duchowej przyjaźni, które z upływem czasu wciąż się pogłębiały. Odczuwałem zawsze wsparcie jej codziennej modlitwy, zwłaszcza w trudnych chwilach doświadczeń i cierpienia. Niech Pan obficie jej wynagrodzi za tę wielką i ukrytą posługę dla Kościoła.

Z radością myślę, że gdy s. Łucja z ziemi odeszła nabożnie do nieba, wyszła jej naprzeciw Ta, którą widziała w Fatimie przed wieloma już laty. Niechaj teraz Najświętsza Dziewica doprowadzi duszę tej pobożnej swej córki na uszczęśliwiające spotkanie z Boskim Oblubieńcem.

Ciebie, czcigodny Bracie, proszę o przekazanie siostrom z Karmelu w Coimbrze zapewnienia o mojej duchowej bliskości, a dla ich duchowego umocnienia w chwili rozstania ze zmarłą udzielam z całego serca błogosławieństwa, którym obejmuję krewnych, Ciebie, czcigodny Bracie, mojego specjalnego wysłannika kard. Tarcisia Bertone oraz wszystkich uczestników uroczystości pogrzebowych.

Watykan, 14 lutego 2005 r.

Jan Paweł II, pp

 


Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

Wpisy powiązane

2005.04.01 – Watykan – Jan Paweł II, List do Generała Paulinów z okazji 350. rocznicy cudownej obrony Klasztoru Jasnogórskiego. Zawierzam Maryi Ojczyznę, Kościół i siebie samego

2005.03.10 – Rzym – Jan Paweł II, Przesłanie do uczestników Kapituły Generalnej Zgromadzenia Księży Marianów

2005.02.02 – Watykan – Jan Paweł II, Przesłanie z okazji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego. Zgłębiajcie tajemnicę Eucharystii