1993.09.26 – Asti – Jan Paweł II, Wszyscy są wezwani do pracy w winnicy Ojca. Homilia na beatyfikację bpa Józefa Marello

 
Jan Paweł II

WSZYSCY SĄ WEZWANI DO PRACY W WINNICY OJCA.
HOMILIA NA BEATYFIKACJĘ BP. JÓZEFA MARELLO

Asti, 26 września 1993 r.

 

«Idź, pracuj w mojej winnicy» (por. Mt 21, 28).

1. Winnicą Bożą w pewnym sensie jest świat, który Stwórca oddal człowiekowi, aby czynił sobie ziemię poddaną (por. Rdz 1, 28).

Czy więc panowanie i dominacja nad światem jest kresem człowieka? Czy to jest jego jedynym celem? Chrystus mówi: Bóg umiłował świat, tak umiłował, «że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne» (J 3, 16).

Tak oto, w głębszym sensie, Bożą winnicą stał się świat odkupiony przez Chrystusa, ogarnięty Jego zbawczym posłannictwem; krzyżem i zmartwychwstaniem. Świat oddany człowiekowi jako «nowe stworzenie» w Synu Jednorodzonym.

2. Dlatego apostoł Paweł mówi do nas w dzisiejszej liturgii: «niech was ożywia to dążenie, które było w Chrystusie Jezusie» (por. Flp 2, 5). «On, istniejąc w postaci Bożej, (…) uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci — i to śmierci krzyżowej» (Flp 2, 5-6. 8).

Czyż nie można powiedzieć, że to właśnie On: Jednorodzony, Syn współistotny Ojcu, jest pierwowzorem każdego syna i córki, których Ojciec wzywa do pracy w swojej winnicy?

Wszyscy jesteśmy wezwani w Nim, by uprawiać świat w taki sposób, aby przygotować Królestwo Boże. Mamy uprawiać świat i przeobrażać nasze człowieczeństwo w mocy Ducha Świętego na podobieństwo Tego, który jest Pierworodnym całego stworzenia (por. Kol 1, 15).

3. Drodzy bracia i siostry! Cieszę się, że mogę być wśród was, w starożytnym kościele w Asti, sięgającym początków ewangelizacji Piemontu, na ziemi Asti, która jest ziemią świętych: św. Jana Bosco, św. Józefa Cafasso, bł. Józefa Allamano, urodzonych w Castelnuovo d’Asti, dzisiaj Castelnuovo Don Bosco; św. Józefa Benedykta Cottolengo, który był alumnem seminarium w Asti i przez pewien czas kapłanem tej diecezji; św. Dominika Savio, który żył i umarł w Mondonio, w diecezji Asti; czcigodnego brata Teodoreta z Vincho d’Asti, apostoła katechezy.

A jakże nie wspomnieć tutaj, że właśnie z tych wzgórz, otaczających Asti, które nie zamykają horyzontów, lecz coraz szerzej je otwierają, wyruszyli w świat wielcy misjonarze: kard. Guglielmo Massaia, apostoł ludu Galla; bp Giuseppe Fagnano, apostoł Patagonii i Ziemi Ognistej; czcigodny Luigi Variara, apostoł trędowatych w Kolumbii.

4. «Idź, pracuj w winnicy mojej». Biskup Józef Marello, założyciel oblatów św. Józefa, którego z radością ogłaszam dziś błogosławionym, wpisuje się w tę wspaniałą historię kwitnącego życia religijnego i świętości.

Dzisiaj oddajemy cześć temu pasterzowi, który tak wiele natrudził się w winnicy Pańskiej. W Asti przygotowywał się do kapłaństwa i przez 20 lat należał do kleru diecezjalnego, oddając wszystkie siły pracy dla dobra braci. Mianowany następnie biskupem Acqui, w krótkiej, lecz intensywnej posłudze duszpasterskiej okazał w pełni swe zalety ludzkie i kapłańskie, z wielkim pożytkiem dla mieszkańców diecezji.

Zachęta św. Pawła, którą usłyszeliśmy w drugim czytaniu, była dla niego stałą zasadą życia: nie czynił niczego w duchu rywalizacji lub dla próżnej chwały; z całą pokorą uznawał innych za wyższych od siebie, nie szukał własnej korzyści, lecz dobra innych (por. Flp 2, 3-4).

5. «Niech was ożywia to dążenie, które było w Chrystusie Jezusie» (por. Flp 2, 5).

Do czego mamy dążyć, drodzy bracia i siostry, jeśli nie do oddania życia innym z miłości do Ojca niebieskiego, do życia synowskiego i bratniego? Oto oblicze każdego życia naprawdę ludzkiego i chrześcijańskiego, oblicze waszych świętych, zawsze tak bardzo wam bliskich; oblicze, które przez długie wieki kształtowało waszą kulturę, właśnie dlatego, bogatą w wartości ludzkie, że powstałą z inspiracji chrześcijańskiej.

Żyjemy w epoce wielkich przemian kulturalnych. W wielu dziedzinach życia społecznego dochodzi do głosu egoizm i agresja, interesy prywatne znaczą więcej niż dobro wspólne, a postawy arogancji i rywalizacji przedstawia się nieraz jako wzory postępowania.

Mimo to w duszach ludzkich rośnie pragnienie życia bardziej ludzkiego i braterskiego. Jak jednak budować prawdziwą solidarność, gdy idzie się drogą sekularyzmu i obojętności religijnej lub religijności nieprawdziwej? Świadomość braterstwa dojrzewa bowiem tylko wówczas, kiedy człowiek Boga pojmuje, poznaje i kocha jako Ojca, Ojca wszystkich.

6. Kościele Asti o szlachetnych i starożytnych tradycjach, bogatych w wartości chrześcijańskie, zapamiętaj ten chwalebny dzień! Biskup Marello, twój sławny syn, został dziś wyniesiony do chwały ołtarzy i jego świętość staje się wzorem do naśladowania dla wszystkich chrześcijan.

Z zapałem podejmij dzieło nowej ewangelizacji, przezwyciężając zmęczenie i lęk. Mimo ekspansji zsekularyzowanej kultury nadal z odwagą i radością wyznawaj wiarę w Chrystusa.

Jezus Chrystus jest racją twojego istnienia, fundamentem misji, prawdziwą nadzieją dla młodego pokolenia, które wchodzi w życie. Przepowiadaj Ewangelię z nadzieją i wytrwałością. Przepowiadaj wszystkim, a szczególnie młodzieży i rodzinom.

Mieszkańcy Asti, starajcie się odkrywać na nowo cnoty i wartości, które charakteryzowały życie przodków. Właśnie w rodzinach, które żyły w bojaźni Bożej, ukształtowała się ta konkretność i fachowość, pomysłowość i przedsiębiorczość, osobista odwaga i wiara w Opatrzność Bożą, które stanowią najlepsze cechy tutejszej ludności.

Dzisiaj także mieszkańcy tego miasta i uroczych miasteczek rozsianych po okolicznych wzgórzach i dolinach, mają do spełnienia określoną misję: wycisnąć na tej ziemi prawdziwe i wiarygodne znamię chrześcijaństwa. W świetle Ewangelii mogą znaleźć właściwe rozwiązanie problemów, które dręczą wiele osób, zwłaszcza poszukujących stałej pracy, mieszkania oraz lepszych warunków życia. Sprawiedliwość i solidarność, oparte na miłości, która czerpie coraz to nowe energie z ogromu miłości Bożej, ukażą drogi prowadzące do współżycia bardziej sprawiedliwego i braterskiego.

7. Z tymi życzeniami wszystkich was pozdrawiam, począwszy od ordynariusza diecezji bpa Severina Poletto i innych biskupów obecnych, wśród których pragnę wspomnieć arcybiskupa Turynu kard. Giovanniego Saldarini, Sekretarza Stanu kard. Angelo Sodano — syna Kościoła Asti oraz kard. Simona Ignatiusa Pimentę, arcybiskupa dalekiego Bombaju. Pozdrawiam następnie zakonników i zakonnice, a w szczególności oblatów św. Józefa, którzy bardzo się cieszą z beatyfikacji swojego założyciela. Pozdrawiam ludzi świeckich, aktywnie uczestniczących w apostolstwie młodzieży, rodzin i chorych.

Wyrażam wdzięczność obecnym tutaj przedstawicielom władz cywilnych i wojskowych oraz wszystkim tym, dzięki którym mogłem odbyć tę apostolską pielgrzymkę do Asti. Dołączam na koniec serdeczne pozdrowienia dla wszystkich wspólnot chrześcijańskich w Piemoncie i Valle d’Aosta, reprezentowanych tu przez ich czcigodnych pasterzy. Wspólnoty te w sposób szczególny są zainteresowane 42. Tygodniem Społecznym Katolików Włoskich, który się rozpocznie za dwa dni w Turynie; jego tematem będzie: «Tożsamość narodowa, demokracja i dobro społeczne». Niech Bóg sprawi, by ta cenna okazja do przepowiadania Ewangelii sprawiedliwości i solidarności została dobrze wykorzystana.

8. Apostoł Paweł przypomina: Bóg wywyższył Chrystusa, który przyjął postać sługi, «i darował Mu imię ponad wszelkie imię, (…) aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM — ku chwale Boga Ojca» (Flp 2, 9.11).

I my radujemy się dzisiaj z wywyższenia Chrystusa. Radują się w sposób szczególny Kościoły w Asti i Acqui, gdyż w Chrystusowym wyniesieniu ku chwale Ojca uczestniczy również bp Józef Marello, którego one czczą jako szlachetnego i niestrudzonego pasterza.

Przyjął on wezwanie Ojca i poszedł, by pracować w winnicy Pańskiej.

Naśladując Chrystusa Dobrego Pasterza, prowadził Lud Boży na pastwiska prawdy drogami nadziei — nadziei, która nie mogła i nie może zawieść, bo jej źródło jest w Bogu.

L’Osservatore Romano, wydanie polskie, 1994, nr 1(159) s. 29-31


 

Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

Wpisy powiązane

2004.10.03 – Rzym – Jan Paweł II, Dobrzy i wierni słudzy Ewangelii. Homilia na beatyfikację ks. Piotra Vigne’a; o. Józefa Marii Cassanta, Anny Katarzyny Emmerick, s. Marii Ludwiki De Angelis oraz cesarza Austro-Węgier Karola I.

2004.05.16 – Rzym – Jan Paweł II, Świadkowie pokoju Chrystusa wśród ludzi. Homilia podczas kanonizacji Alojzego Orione, Hannibala di Francii, Józefa Manyaneta, Nimatullaha Kassaba Al-Hardini, Pauli Elżbiety Cerioli i Joanny Beretty Molla

2004.04.25 – Rzym – Jan Paweł II, Pokładali ufność w Bogu. Homilia podczas beatyfikacji ks. Augusta Czartoryskiego, s. Laury Montoi, s. Marii Guadalupe Garcii Zavali, s. Nemezji Valle, s. Euzebii Palomino Yenes oraz Aleksandry Marii da Costa