1980.06.02 – Lisieux – Jan Paweł II, Życie zakonne Epifanią Chrystusa. Przemówienie do wyższych przełożonych zakonnych we Francji

 
Jan Paweł II

ŻYCIE ZAKONNE EPIFANIĄ CHRYSTUSA.
PRZEMÓWIENIE DO WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONNYCH WE FRANCJI

Lisieux, 3 czerwca 1980 r.

 

Przemówienie, jakie mi było dane wygłosić w sobotę w Paryżu do zakonnic zatrudnionych w ewangelizacji, oraz przemówienie niedawno w Karmelu do dużej grupy zakonnic kontemplacyjnych były w moim zamiarze przeznaczone dla wszystkich mnichów i mniszek oraz dla wszystkich zakonników i zakonnic we Francji, którzy swe konsekrowane życie oddają Chrystusowi na kościelną posługę modlitwy czy apostolstwa.

Do was, Drodzy Bracia i Siostry, którzyście zostali wybrani na odpowiedzialne stanowiska w waszych instytutach, chciałbym się zwrócić ze specjalną zachętą dużej wagi.

Sobór szczęśliwie przypomniał, że wszelka władza w Kościele jest służbą i powinna być sprawowana w duchu samego Jezusa Chrystusa (por. Łk 22,27). Ta ewangeliczna zasada i nakaz nie oznaczają bynajmniej, byście się mieli wyrzec własnej odpowiedzialności. Formuła „wszyscy odpowiedzialni”, jaka od dziesięciu lat bardzo się upowszechniła, wyraża tylko pewną określoną treść. Wy ostatecznie ponosicie odpowiedzialność za ducha zakonnego waszych podwładnych, za ich gorliwość apostolską, za wierność waszych instytutów swemu specyficznemu ideałowi oraz za jakość ich świadectwa w Kościele i w dzisiejszym świecie.

Wiem skądinąd o całej pracy w zakresie poszukiwań i doświadczeń, jakie wasze zgromadzenia podjęły i dokonały od czasu Soboru. Bilans tych doświadczeń zawiera cenne wskazania. Usilnie czuwajcie nad tym, aby życie zakonne było „epifanią” Chrystusa. Nowożytny świat potrzebuje znaków. Noc bez gwiazd rodzi lęk. Krótko mówiąc, wszędzie w waszych zakonnych rodzinach ogłaszajcie z wiarą, że nadszedł czas spokojnego i konsekwentnego wcielania w życie konstytucji, które zostały zrewidowane i zatwierdzone. Drodzy Bracia i Siostry! Mam zaufanie do waszej mądrości i do waszej odwagi. Upraszam na was i na wasze instytuty najobfitsze Błogosławieństwa naszego Pana.

Polskie tłumaczenie: Jan Paweł II o życiu zakonnym, s. 112-113

 


Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

 

Wpisy powiązane

2005.01.20 – Rzym – Jan Paweł II, Eucharystia i rodzina. Przemówienie do Międzynarodowego Związku Rodzin Szensztackich

2004.12.13 – Rzym – Jan Paweł II, Kochajcie Niepokalaną. Przemówienie do członków Stowarzyszenia Synów i Córek Krzyża Świętego

2004.11.30 – Rzym – Jan Paweł II, Trwajcie zjednoczeni wokół Eucharystii. Przemówienie do członków Zgromadzenia Legionistów Chrystusa