1981.02.26 – Nagasaki – Jan Paweł II, Modlitwa do Niepokalanej w klasztorze O. Maksymiliana Kolbego w Nagasaki

 
Jan Paweł II

MODLITWA DO NIEPOKALANEJ W KLASZTORZE O. MAKSYMILIANA KOLBEGO
W NAGASAKI

Nagasaki, 26 lutego 1981 r.

 

Gdy dane mi jest znaleźć się w tym domu, w którym utrwaliła się pamięć błogosławionego Maksymiliana Kolbe, pragnę niejako zaczerpnąć z ducha tej apostolskiej żarliwości, która kiedyś przyprowadziła go z Polski do Japonii – i wypowiedzieć słowa, którymi ten syn świętego Franciszka, żywy płomień miłości, zdaje się nadal przemawiać.

Słowa te są skierowane do Ciebie, Niepokalana. Wszak to Ciebie głosił ojciec Maksymilian, Ciebie, odwiecznie wybraną na Matkę Syna Bożego – Ciebie, której z uwagi na to najświętsze Macierzyństwo nie tknęła zmaza grzechu pierworodnego – Ciebie, która stałaś się Matką Jego i naszej nadziei.

Pozwól, że oto ja, Jan Paweł II, Biskup Rzymu i Następca świętego Piotra, a zarazem syn tego samego narodu, co błogosławiony Maksymilian Kolbe, zawierzę Tobie, Niepokalana, Kościół Twojego Syna, który od czterystu z górą lat spełnia swe posłannictwo na ziemi japońskiej. Jest to ów dawny Kościół wielkich męczenników i niezłomnych wyznawców. Jest to z kolei ten dzisiejszy Kościół, szukający na nowo swych dróg poprzez posługę biskupów, poprzez pracę kapłanów, braci i sióstr zakonnych, zarówno Japończyków, jak też misjonarzy – wreszcie poprzez świadectwo świeckich chrześcijan żyjących w rodzinach oraz różnych kręgach społeczeństwa, kształtujących jego kulturę i cywilizację na co dzień, pracujących dla wspólnego dobra.

Ten Kościół jest zaprawdę ową „małą trzódką” z Ewangelii, podobnie jak „małą trzódką” byli pierwsi uczniowie i wyznawcy, do których Chrystus powiedział: „Nie lękajcie się, albowiem spodobało się Ojcu dać wam królestwo” (Łk 12,32).

O, Niepokalana Matko Kościoła, spraw swym pokornym u Syna wstawiennictwem, aby ta „mała trzódką” stawała się z dnia na dzień coraz bardziej wymownym znakiem królestwa Bożego na ziemi japońskiej! Spraw, aby poprzez nią to królestwo coraz bardziej promieniowało w życiu i rozszerzało się w duszach przez łaskę wiary i chrztu świętego. Aby coraz bardziej umacniało się przez wzorowe życie chrześcijańskie synów i córek Kościoła na ziemi japońskiej. Żeby dojrzewało na dzień Przyjścia Pańskiego, w którym mają się wypełnić dzieje świata w Bogu samym.

To Ci zawierzam, o Niepokalana, i o to błagam Chrystusa przez pośrednictwo wszystkich, świętych i błogosławionych męczenników japońskich – oraz błogosławionego Maksymiliana, apostoła i miłośnika tej ziemi. Amen.

 


 

Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

Wpisy powiązane

2005.01.20 – Rzym – Jan Paweł II, Eucharystia i rodzina. Przemówienie do Międzynarodowego Związku Rodzin Szensztackich

2004.12.13 – Rzym – Jan Paweł II, Kochajcie Niepokalaną. Przemówienie do członków Stowarzyszenia Synów i Córek Krzyża Świętego

2004.11.30 – Rzym – Jan Paweł II, Trwajcie zjednoczeni wokół Eucharystii. Przemówienie do członków Zgromadzenia Legionistów Chrystusa