1989.07.02 – Rzym – Jan Paweł II, Dar Opatrzności Bożej dla Kościoła. Słowo podczas Mszy św. dla Sióstr Nazaretanek


 

Jan Paweł II

DAR OPATRZNOŚCI BOŻEJ DLA KOŚCIOŁA.
SŁOWO PODCZAS MSZY ŚW. DLA SIÓSTR NAZARETANEK

Rzym, 2 lipca 1989 r.

 

Drogie siostry, pragnę dzisiaj wspólnie z wami podziękować Trójcy Przenajświętszej: Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu za dar powołania waszego zgromadzenia. Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Jest to dar Boży dla Kościoła, dla Kościoła w Rzymie, w Polsce, w Stanach Zjednoczonych i w różnych krajach Europy, i w Australii, wszędzie tam, gdzie wasze zgromadzenie zapuściło korzenie.

Pragnę podziękować za ten dar, którym Opatrzność Boża obdarzyła Kościół i społeczeństwa przez waszą Założycielkę, błogosławioną Marię Siedliską.

Pragnę podziękować z wami wspólnie za dar jej osobistego powołania, za tę drogę, którą przebyła ze swoich rodzinnych stron do Rzymu, ażeby tutaj spełniać to, do czego wzywał ją Dobry Pasterz.

Pragnę podziękować za wszystkie jej prace i za to, że Opatrzność Boża błogosławiła jej powołaniu, jej działalności jako twórczyni zakonu: Zgromadzenia Najświętszej Rodziny.

Wreszcie pragnę wspólnie z wami podziękować za dar beatyfikacji, którym zostało potwierdzone heroiczne dzieło jej życia w tym Roku Pańskim 1989.

Za to wszystko dziękujemy przy tym ołtarzu wspólnie ze wszystkimi, którzy tu się znajdują, a także wspólnie z całym waszym zgromadzeniem, gdziekolwiek na całym okręgu ziemi ono się znajduje i pracuje dla tego celu, jaki wam wyznaczyła wasza Założycielka, zgodnie z jej charyzmatem.

L’Osservatore Romano, wydanie polskie, 1989, nr 7 (115) s. 21


 

Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

Wpisy powiązane

2005.01.20 – Rzym – Jan Paweł II, Eucharystia i rodzina. Przemówienie do Międzynarodowego Związku Rodzin Szensztackich

2004.12.13 – Rzym – Jan Paweł II, Kochajcie Niepokalaną. Przemówienie do członków Stowarzyszenia Synów i Córek Krzyża Świętego

2004.11.30 – Rzym – Jan Paweł II, Trwajcie zjednoczeni wokół Eucharystii. Przemówienie do członków Zgromadzenia Legionistów Chrystusa