1997.09.06 – San Marino – Jan Paweł II, Matka Teresa, świadek Ewangelii. Fragment przemówienia do przedstawicieli Centrum Ochotników Cierpienia

 

Jan Paweł II

MATKA TERESA, ŚWIADEK EWANGELII.
FRAGMENT PRZEMÓWIENIA DO PRZEDSTAWICIELI CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA

San Marino, 6 września 1997 r.

 

(…) Niezwykłym przykładem ukrytej misji miłości, rodzącej się z nieustannej kontemplacji Jezusa na krzyżu, jest Matka Teresa z Kalkuty, która właśnie wczoraj odeszła do domu Ojca. Z głębokim wzruszeniem odprawiłem dziś rano Mszę św. w intencji tego niezapomnianego świadka miłości, wyrażanej przez konkretną i wytrwałą służbę braciom najuboższym i zepchniętym na margines społeczeństwa. W twarzach ubogich Matka Teresa dostrzegała oblicze Jezusa, który z wysokości krzyża woła: «Pragnę!» Z wielkodusznym poświęceniem odpowiedziała na to wołanie, płynące z ust i z serc umierających, porzuconych dzieci, ludzi przygniecionych ciężarem cierpienia i samotności.

Przemierzając niestrudzenie drogi całego świata, Matka Teresa wpłynęła na dzieje naszego stulecia: odważnie broniła życia; służyła każdemu człowiekowi, domagając się zawsze poszanowania jego godności; «pokrzywdzonym przez życie» pozwalała doznać dobroci Boga, Ojca kochającego wszystkie swoje stworzenia. Dawała świadectwo Ewangelii miłości, której pokarmem jest bezinteresowny dar z samego siebie, składany aż do śmierci. Taką ją dziś wspominamy, prosząc dla niej o nagrodę, jaka czeka każdego wiernego sługę Królestwa Bożego. Niech jej świetlany     przykład miłości będzie umocnieniem i zachętą dla jej duchowej rodziny, dla Kościoła i dla całej ludzkości.

L’Osservatore Romano, wydanie polskie, 1997 nr 11 (197) s. 3


 

Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

 

Wpisy powiązane

2005.01.20 – Rzym – Jan Paweł II, Eucharystia i rodzina. Przemówienie do Międzynarodowego Związku Rodzin Szensztackich

2004.12.13 – Rzym – Jan Paweł II, Kochajcie Niepokalaną. Przemówienie do członków Stowarzyszenia Synów i Córek Krzyża Świętego

2004.11.30 – Rzym – Jan Paweł II, Trwajcie zjednoczeni wokół Eucharystii. Przemówienie do członków Zgromadzenia Legionistów Chrystusa