2004.07.28 – Rzym – Modlitwa na obchody 1650. rocznicy urodzin Św. Augustyna z Hippony

 
Jan Paweł II

MODLITWA NA OBCHODY 1650. ROCZNICY URODZIN ŚW. AUGUSTYNA Z HIPPONY

Rzym, 28 lipca 2004 r.

 

O wielki Augustynie, nasz ojcze i nauczycielu,
znawco pełnych światła Bożych dróg,
krętych ścieżek człowieka,
podziwiamy wspaniałe rzeczy, które łaska Boża
uczyniła w tobie, byś stał się gorliwym świadkiem
prawdy i dobra, w służbie braci.
Na początku nowego tysiąclecia,
naznaczonego Chrystusowym krzyżem,
naucz nas odczytywać dzieje
w świetle Bożej Opatrzności,
która je prowadzi
ku ostatecznemu spotkaniu z Ojcem.

Skieruj nas na drogi wiodące do pokoju,
rozbudzając w naszych sercach
twe gorące umiłowanie wartości,
na których mocą pochodzącą od Boga
można zbudować «miasto» na miarę człowieka.
Niech głęboka nauka, którą czerpałeś
z ciągle żywych źródeł Pisma Świętego,
badając je cierpliwie i z zamiłowaniem,
oświeci tych, których kuszą zgubne miraże.

Wyproś dla nich odwagę, by mogli wejść na drogę
prowadzącą do «człowieka wewnętrznego»,
tam gdzie czeka Ten,
który jako jedyny może dać pokój
naszym niespokojnym sercom.
Wydaje się, że wielu współczesnych ludzi
straciło nadzieję na to,
że pośród sprzecznych ideologii
uda się im dotrzeć do prawdy,
której przecież tak bardzo pragną
w głębi swego serca.

Naucz ich nigdy nie rezygnować z poszukiwań,
i zachować przekonanie,
że ich trud nagrodzi w końcu spotkanie,
które zaspokoi ich pragnienia,
spotkanie z najwyższą Prawdą,
źródłem wszelkiej prawdy stworzonej.
Roznieć również w nas, św. Augustynie,
iskrę żarliwej miłości do Kościoła,
katolickiej Matki świętych,
która cię wspierała i pokrzepiała w trudach
wieloletniego posługiwania.

Spraw, abyśmy idąc razem
pod przewodnictwem prawowitych pasterzy,
doszli do chwały niebieskiej Ojczyzny,
gdzie wraz ze wszystkimi błogosławionymi
będziemy mogli zjednoczyć się w nowej pieśni
Alleluja, której nie będzie końca. Amen

 


Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

 

Wpisy powiązane

2005.01.20 – Rzym – Eucharystia i rodzina. Przemówienie do Międzynarodowego Związku Rodzin Szensztackich

2004.12.13 – Rzym – Kochajcie Niepokalaną. Przemówienie do członków Stowarzyszenia Synów i Córek Krzyża Świętego

2004.11.30 – Rzym – Trwajcie zjednoczeni wokół Eucharystii. Przemówienie do członków Zgromadzenia Legionistów Chrystusa