1970.05.24 – Watykan – Paweł VI, List do Aniceta Fernández OP, Generała Zakonu Kaznodziejskiego, z okazji 800-lecia urodzin Świętego Dominika

 
Paweł VI

LIST DO ANICETA FERNÁNDEZ OP, GENERAŁA ZAKONU KAZNODZIEJSKIEGO, Z OKAZJI 800-LECIA URODZIN ŚWIĘTEGO DOMINIKA 

Watykan, 24 maja 1970 r.

 

W szczególny zaiste sposób odnowa waszego Zakonu, która w dekrecie Perfectae caritatis jest nazwana przystosowaniem (nr 2), a do której realizacji was szczególnie wzywa wspomnienie 800-lecia urodzin św. Dominika, powinna się odznaczać staraniem o to, by coraz bardziej naśladować wspaniałe jego przykłady: mianowicie działania, aby gorliwe życie liturgiczne wyraźnie u was objawiało się przez godne celebrowanie Ofiary eucharystycznej lub Boskiego Oficjum i przez gorliwe zaangażowanie się w badanie prawdy objawionej, które prowadzi do mądrej kontemplacji; abyście wiernie służyli Stolicy Apostolskiej, trzymając się mocno jej żywego nauczania oraz jej nakazów i przepisów; abyście wreszcie troszczyli się żarliwie o zbawienie dusz, zupełnie się temu poświęcając.

Wiemy dobrze, że rodzina tego waszego Ojca, oprócz braci kapłanów i braci kooperatorów, obejmuje także mniszki, siostry zakonne, członków i n s t y t u t ó w ś w i e c k i c h i stowarzyszeń kapłanów i świeckich, które zowią bractwami. 4 października, który to dzień jest blisko, uczcimy z ich grona św. Katarzynę ze Sieny szczególnym tytułem Doktora Kościoła, „aby świeciło jej światło przed ludźmi” (por. Mt 5, 16). Do tych wszystkich, którzy, każdy według swoich warunków i stanu, postanawiają sobie iść śladami św. Dominika, pragniemy skierować ten list.

A podczas tych uroczystości jubileuszowych każdego z was w szczególny sposób polecamy Bogurodzicy Dziewicy. Albowiem dzięki swej pełnej miłości pobożności do Pana bracia i siostry zakonne przez wieki stali się synami i córkami Matki Bożej Różańcowej. My zatem wypraszamy wstawiennictwo Matki Chrystusa, aby owa podwójna wierność, o której wspomnieliśmy, przyczyniła się do odnowienia Królestwa Bożego na ziemi. Używając zaś słów bł. Jordana z Saksonii, następcy św. Dominika na urzędzie kierowania Zakonem, chwalimy Jezusa Chrystusa, naszego Pana, że wybrał wam takiego Ojca, męża dostojnego Ewangelią i miłosiernego, którego niech was „uformuje zakonna nauka i zapali przykład jaśniejącej świętości”.

Podczas gdy te myśli pulsują w naszym umyśle, wszystkim Braciom Kaznodziejom, przede wszystkim tobie, Mistrzowi Generalnemu, i wielkiej rodzinie dominikańskiej chętnie udzielamy Błogosławieństwa Apostolskiego, jako zadatku niebiańskiej pomocy do coraz wydajniejszego zajmowania się apostolstwem dającym duchowe owoce.

Źródło: AAS 62(1970), s. 422-423; przekład z języka łacińskiego Polikarp Nowak OFM.

 


Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

Wpisy powiązane

1974.08.28 – Rzym – Paweł VI, List do uczestników nadzwyczajnej kapituły generalnej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów

1974.07.15 – Rzym – Paweł VI, «Scientia et virtute praeclarissimus». List z okazji siedemsetlecia śmierci Św. Bonawentury

1973.05.08 – Watykan – Paweł VI, List z okazji 300-lecia założenia Zgromadzenia Księży Marianów