1972.03.29 – Rzym – Paweł VI, Słowo do Cystersek włoskich udających się do Argentyny, by tam założyć klasztor kontemplacyjny. Kontemplacja na misjach

 

Paweł VI

SŁOWO DO CYSTERSEK WŁOSKICH UDAJĄCYCH SIĘ DO ARGENTYNY,
BY TAM ZAŁOŻYĆ KLASZTOR KONTEMPLACYJNY. KONTEMPLACJA NA MISJACH

 Rzym, 29 marca 1972 r.

 

Umiłowane w Chrystusie Córki!

Pozdrawiamy was serdecznie, jako zespół sióstr cystersek, które przygotowują się na wyjazd do Argentyny, by założyć tam klasztor kontemplacyjny. Pragniemy przypomnieć, że także dzisiaj, owszem, dziś więcej niż kiedykolwiek potrzeba światu – jak cennego ziarna – waszej obecności, waszego świadectwa.

Jesteście duszami poświęconymi Bogu przez święte ślubowania. Macie głosić i przeżywać wartość i radość ewangelicznego ubóstwa, które upodabnia ubogich i cierpiących do Chrystusa i Kościoła, macie głosić i przeżywać wartość czystości, która jest antycypacją dóbr przyszłych, i wartość posłuszeństwa Chrystusowi i Kościołowi, które jest podstawowym warunkiem autentycznego i duchowego owocowania. „Pochwycone” przez Boga, poddajecie się Jego wszechmocnemu działaniu, które was ku Niemu unosi i w Niego przemienia, przygotowując was do wiekuistej kontemplacji, stanowiącej istotę wspólnego wszystkim powołania.

Odpowiadajcie zawsze całą waszą istotą na wezwanie Boga i uczyńcie z tej waszej nowej, rodzącej się wspólnoty klasztornej ośrodek, z którego promieniować będzie orędzie Ewangelii, przeżywane w pokorze, milczeniu, ukryciu i ofierze.

Towarzyszy wam Nasza modlitwa do Chrystusa Pana i do Dziewicy Niepokalanej. Jej macierzyńskiej opiece polecamy wasze wielkoduszne postanowienia.

 


Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

Wpisy powiązane

1977.02.02 – Rzym – Paweł VI, Homilia z okazji 30. rocznicy Konstytucji apostolskiej Piusa XII «Provida Mater Ecclesia»

1976.11.07 – Rzym – Paweł VI, Przemówienie do konsultorów Kongregacji dla Zakonów i Instytutów Świeckich. Apostolskie i misyjne świadectwo zakonników w całym świecie

1976.08.25 – Rzym – Paweł VI, Żywa obecność w służbie światu i Kościołowi. Przemówienie do II Zgromadzenia Odpowiedzialnych Generalnych Instytutów Świeckich