1961.05.03 – Warszawa – Zarządzenie o powołaniu kuratorów zakonnych w zakresie prawa kanonicznego

 

Kard. Stefan Wyszyński
Prymas Polski

ZARZĄDZENIE O POWOŁANIU KURATORÓW ZAKONNYCH W ZAKRESIE PRAWA KANONICZNEGO

Warszawa, dnia 3 lipca 1961 r.
N. 3568/61/P.

 

Trudne warunki, w jakich już od wielu lat znajdują się zakony w Polsce, niekiedy również zaskakujące okoliczności zewnętrzne oraz niestety dość często nieznajomość przepisów prawa kościelnego sprawiają, że do dziedziny aktów prawnych tych zakonów zakrada się wiele błędów, godzących nawet w ważność tych aktów.

Celem zapobieżenia, o ile to możliwe, popełnianiu podobnych błędów w przyszłości uważamy za konieczne – na mocy szczególniejszych uprawnień nadanych Nam przez Stolicę Apostolską – wydać następujące zarządzenia:

  1. Wszystkie zakony laickie męskie i wszystkie żeńskie wybiorą sobie dobrze znających prawo kanoniczne i specjalnie zakonne kapłanów, którzy by – po uprzednim otrzymaniu nominacji od Ordynariuszów, jeżeli chodzi o zakony na prawie diecezjalnym, czy od Nas, jeżeli chodzi o zakony na prawie papieskim – w charakterze Kuratorów czuwali nad przestrzeganiem przez powierzone ich pieczy zakony przepisów prawa kościelnego i służyli tym zakonom radą również w innych dziedzinach życia zakonnego.
  2. Aby ułatwić Kuratorom zakonnym zapoznanie się z powierzonymi im obowiązkami i uprawnieniami, Wydział Spraw Zakonnych przy Naszym Sekretariacie będzie urządzał dla nich specjalne kursy.
  3. W przyszłości każdy nowo wybrany czy mianowany Zarząd Generalny i Prowincjalny zakonów laickich męskich i żeńskich w przeciągu pierwszych sześciu miesięcy urzędowania będzie składał egzamin z prawa zakonnego przed Naszą Komisją Egzaminacyjną według zatwierdzonego przez Nas programu egzaminów.
  4. Przypominamy wszystkim Przełożonym, również i miejscowym, ścisły obowiązek gruntownego zapoznawania się z przepisami prawa kościelnego, dotyczącymi szczególnie ich stanowiska.
  5. Dekret niniejszy należy wprowadzić w życie do końca bieżącego roku i odnośne sprawozdanie przesłać w tym terminie do Naszego Sekretariatu.

Warszawa, dnia 3 lipca 1961 r.

Wpisy powiązane

1981.05.01 – Warszawa – List do o. Stanisława Podgórskiego CSsR, przewodniczącego KWPZM

1981.03.06 – Warszawa – Franciszkanizm dzisiaj. Przemówienie z okazji jubileuszu 800-lecia urodzin św. Franciszka z Asyżu

1981.01.08 – Warszawa – List do zakonnych rekolekcjonistów i misjonarzy ludowych, zebranych na dorocznym kursie