1989.05.17 – Warszawa – KWPZM, Oświadczenie Przełożonych Wyższych Zakonów Męskich w sprawie Karmelu w Oświęcimiu

 
Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich

OŚWIADCZENIE PRZEŁOŻONYCH WYŻSZYCH ZAKONÓW MĘSKICH W SPRAWIE KARMELU W OŚWIĘCIMIU

Warszawa, 17 maja 1989 r.

 

Wyżsi Przełożeni Zakonów Męskich w Polsce, zebrani na swym Plenarnym spotkaniu w dniach 16 i 17 maja 1989 r. w Warszawie, świadomi wielkości daru życia zakonnego dla Kościoła i świata, wyrażają swoje zatroskanie z powodu nacisków zewnętrznych, mających na celu usunięcie z obecnego miejsca klasztoru SS. Karmelitanek Bosych w Oświęcimiu. Stwierdzają poza tym, że klasztor został prawnie założony w pobliżu byłego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu w celu otoczenia modlitwą i kontemplacją wszystkich ludzi – różnych narodów i przekonań, którzy ponieśli śmierć w tym miejscu. Obecność Sióstr Kontemplacyjnych w bliskości tego tragicznego miejsca jest najbardziej właściwym wyrazem pamięci dla pomordowanych, a dla żyjących ich modlitwa – miejscem spotkania przed Bogiem, Ojcem wszystkich narodów. Obecność w/w Sióstr, jako wyraz miłości wszystkich ludzi, najpełniej przeciwstawia się nienawiści, która w tym miejscu zebrała tak obfite żniwo.

Jesteśmy głęboko przekonani, że klasztor Karmelitanek Bosych, który jest ich własnością, znajduje się na właściwym i godnym miejscu w naszej Ojczyźnie i nie narusza niczyich praw i nikogo nie krzywdzi. Dlatego mocno niepokoją nieuzasadnione próby nacisków zewnętrznych na przeniesienie klasztoru na inne miejsce, a niesprawiedliwe usuwanie SS. Karmelitanek z ich własności grozi niebezpieczeństwem precedensu na przyszłość.

Solidaryzujemy się więc z postawą SS. Karmelitanek, pragnących modlitwą i miłością wynagradzać i budować Królestwo Braterstwa między ludźmi.

Otrzymują:

Prymas Polski Kardynał Józef Glemp
Ks. Kardynał Franciszek Macharski wraz z Biskupami pomocniczymi Archidiecezji Krakowskiej
Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz – Arcybiskup Metropolita Wrocławski
Sekretariat Episkopatu
Ks. Biskup Henryk Muszyński – Ordynariusz Włocławski
Prowincjał OO. Karmelitów Bosych w Krakowie
SS. Karmelitanki w Oświęcimiu
Biuro Prasowe Episkopatu Polski
Radio Watykańskie
Redakcje czasopism kościelnych
Konferencja Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

Następują podpisy Wyższych Przełożonych biorących udział w zebraniu plenarnym.

Archiwum KWPZM

Wpisy powiązane

2023.08.09 – Warszawa – Ks. Dariusz Wilk CSMA, List gratulacyjny do nowego Nuncjusza w Polsce Abp Antonio Guido Filipazziego

2022.11.02 – Warszawa – Ks. Dariusz Wilk CSMA, List do wszystkich zakonników w Polsce w związku z wyborem na przewodniczącego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich

2022.02.27 – Warszawa – Apel przewodniczącego KWPZM o pomoc dla uchodźców z Ukrainy