1996.10.16 – Warszawa – List Przewodniczących do Marszałka Sejmu w sprawie ustawy o dopuszczalności przerywania ciąży

 
Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich
Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych 
Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych
Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich

LIST PRZEWODNICZĄCYCH CZTERECH KONFERENCJI ŻYCIA KONSEKROWANEGO W POLSCE DO MARSZAŁKA SEJMU W SPRAWIE NOWELIZACJI USTAWY O DOPUSZCZALNOŚCI PRZERYWANIA CIĄŻY

Częstochowa – Jasna Góra, 16 października 1996

 

Pan Józef Zych
Marszałek Sejmu RP
Warszawa
Szanowny Panie Marszałku,

Przełożeni Wyżsi wszystkich instytutów, zakonów i zgromadzeń żeńskich i męskich, reprezentujący blisko 36 000 osób konsekrowanych zaangażowanych w pracę duszpasterską, wychowawczą i charytatywną w Kościele i społeczeństwie polskim, zwracamy się do Pana Marszałka, a przez Pana – do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej – z gorącym i usilnym apelem o nie odrzucanie weta, jakie postawił Senat RP w sprawie nowelizacji ustawy „O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”. Jesteśmy przekonani, że nowelizacja ustawy przyjęta przez Sejm godzi w dobro człowieka i Narodu. Wyłącza ona bowiem dziecko poczęte spod prawnej ochrony. Jest sprzeczna z podstawowymi zasadami życia społecznego i moralnego. Jest w ostatecznym rozrachunku zdradą wartości i interesów Narodu i Państwa polskiego. „Nie ma praworządności w państwie – mówił Papież Jan Paweł II do Polaków w dniu 1 września b.r. – które zezwala na zabijanie niewinnych. Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości”.

Apelujemy jednocześnie o podjęcie takich działań prawnych, które byłyby w sposób rzeczywisty i konsekwentny kierowane polityką wspomagania i ochrony życia ludzkiego i rodziny.

W Sanktuarium Narodu na Jasnej Górze, gdzie jesteśmy zgromadzeni na Konferencji Planarnej, modlimy się gorąco o światło dla sumień Posłów. Matce Bożej Jasnogórskiej powierzamy prace Sejmu.

S. Jolanta Olech USJK
przewodnicząca Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

Ks. Czesław Parzyszek SAC
przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich

S. Immaculata Zyduch OCPA
przewodnicząca Konferencji Klasztorów Klauzurowych

/–/
Przewodnicząca Krajowej Konferencji Instytutów świeckich

Do wiadomości:

  1. Em. Ks. Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski
  2. E. Ks. Abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce

Archiwum KWPZM

 

Wpisy powiązane

2022.02.27 – Warszawa – Apel przewodniczącego KWPZM o pomoc dla uchodźców z Ukrainy

2022.01.30 – Warszawa – Sok Janusz CSsR, Homilia radiowa na Dzień Życia Konsekrowanego

2021.05.12 – Jasna Góra – KWPZM. List Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich do współbraci o skutkach pandemii Covid-19