1999.05.12 – Warszawa – KWPZM. Prośba do przewodniczącego KEP o ustanowienie w Polsce wspomnienia liturgicznego O. Pio z Pietrelciny

 
Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich

PROŚBA DO PRZEWODNICZĄCEGO KEP O USTANOWIENIE W POLSCE WSPOMNIENIA LITURGICZNEGO O. PIO Z PIETRELCINY

Warszawa, 103 zebranie plenarne KWPZM, 12 maja 1999 r.

 

Eminencjo,
Najdostojniejszy Księże Prymasie,

Ojciec Święty Jan Paweł II w dniu 2 maja br. wyniósł do chwały ołtarzy O. Pio, włoskiego kapucyna – stygmatyka. Beatyfikacja ta zainteresowała cały świat. Również w Polsce zauważa się wielkie zainteresowanie tą postacią. Wierni modlą się i proszą o łaski za przyczyną bł. O. Pio. Kult ten przybiera niekiedy znamiona spontaniczności.

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom wiernych, Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich zwraca się do Waszej Eminencji z prośbą o podjęcie starań na forum Konferencji Episkopatu Polski, by Kongregacja Kultu Bożego zezwoliła na kult O. Pio we wszystkich diecezjach w Polsce. Ufamy, że będzie to najwłaściwszy sposób wyrażenia czci dla Ojca Pio, a jednocześnie nadanie kultowi właściwej formy.

Wspomnienie liturgiczne dowolne ustalone jest na dzień 23 września.

Dla nas, osób konsekrowanych, O. Pio jest szczególnie bliski jako zakonnik, a także jako przykład życia modlitwy i ofiarnej posługi w konfesjonale.

Łączymy wyrazy najgłębszej czci.

Przełożeni wyżsi zakonów męskich w Polsce,
zebrani na 103 zebraniu plenarnym KWPZM

Archiwum KWPZM

Wpisy powiązane

2022.02.27 – Warszawa – Apel przewodniczącego KWPZM o pomoc dla uchodźców z Ukrainy

2022.01.30 – Warszawa – Sok Janusz CSsR, Homilia radiowa na Dzień Życia Konsekrowanego

2021.05.12 – Jasna Góra – KWPZM. List Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich do współbraci o skutkach pandemii Covid-19