2009.01.07 – Warszawa – KWPZM, Apel Konsulty w sprawie działań wojennych w Ziemi Świętej

 

Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich

APEL KONSULTY W SPRAWIE DZIAŁAŃ WOJENNYCH W ZIEMI ŚWIĘTEJ

Warszawa, 07 stycznia 2009 r.

 

Jego Ekscelencja
David Peleg Ambasador Izraela w Polsce

W ostatnich dniach napływają przez środki społecznego przekazu pełne grozy informacje o działaniach wojennych, podejmowanych przez państwo Izrael w Strefie Gazy w Ziemi Świętej. Rozumiemy, iż bezpośrednią przyczyną podjęcia działań zbrojnych były rakietowe ataki Hamasu na ludność cywilną, jednak setki ofiar śmiertelnych i tysiące rannych, wśród których jest wielu cywilów, niezaangażowanych wprost w konflikt zbrojny, wskazują jednoznacznie, iż w tej wojnie zostały użyte zbrojne środki przymusu nieproporcjonalne w swej skali do samej przyczyny konfliktu. W  imieniu męskich rodzin zakonnych w Polsce Konsulta pragnie wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie i protest wobec łamania podstawowych praw człowieka oraz cierpień tak wielu osób. Bolesny jest dla nas fakt eskalacji przemocy w okresie świąt Bożego Narodzenia i przeżywanego na przełomie roku Światowego Dnia Pokoju.

Jako chrześcijańscy zakonnicy modlimy się do Boga Najwyższego o pokój dla Ziemi Świętej oraz zgodne współżycie narodów, które na tej ziemi odnalazły swoją Ojczyznę. Wzywamy też wszystkie strony konfliktu, aby szukając porozumienia, uszanowały prawa mniejszości chrześcijańskiej, żyjącej w Palestynie. Niepokoić musi bowiem fakt, iż od ponad 10 lat drastycznie zmniejsza się liczba chrześcijan zamieszkujących kraje Bliskiego Wschodu, co jest skutkiem narastającego konfliktu kulturowego oraz prześladowań natury religijnej i ekonomicznej, doznawanych przez wspólnoty chrześcijańskie. Konflikt zbrojny przynosi także utrudnienia dla trwającego od wieków zwyczaju pielgrzymowania do świętych miejsc chrześcijaństwa, związanych z Narodzinami, Życiem i Pasją Jezusa Chrystusa.

Apelujemy więc do Rządu państwa Izrael o zawieszenie broni i podjęcie natychmiastowych i skutecznych działań dla przywrócenia pokoju i praw człowieka na wszystkich obszarach Ziemi Świętej.

Sygnatariusze Apelu: 

Ks. Tomasz SIELICKI TCH, Przewodniczący Konferencji, Generał Towarzystwa Chrystusowego

O. Ryszard BOŻEK CSsR, Prowicjał Zakonu Redemtorystów

O. Andrzej DANILEWICZ SVD, Prowincjał Zgromadzenia Werbistów

O. Kazimierz LOREK CRSP, Prowincjał Zakonu Barnabitów

Ks. Sławomir ŁUBIAN SDB, Inspektor Zgromadzenia Salezjanów

O. Izydor MATUSZEWSKI OSPPE, Generał Zakonu Paulinów

O. Bernard SAWICKI OSB, Opat Zakonu Benedyktynów w Tyńcu

O. Jacek WALIGÓRA OFMCap, Prowincjał Zakonu Kapucynów

Br Zbigniew WOŁCZYK  BSJ, Przełożony Generalny Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego

Archiwum KWPZM

Wpisy powiązane

2022.02.27 – Warszawa – Apel przewodniczącego KWPZM o pomoc dla uchodźców z Ukrainy

2022.01.30 – Warszawa – Sok Janusz CSsR, Homilia radiowa na Dzień Życia Konsekrowanego

2021.05.12 – Jasna Góra – KWPZM. List Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich do współbraci o skutkach pandemii Covid-19