2009.10.09 – Częstochowa – List przewodniczących czterech Konferencji przełożonych wyższych do rosyjskich mnichów prawosławnych z klasztoru św. Nila w Stołobieńsku

 
Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich
Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych 
Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych
Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich

LIST PRZEWODNICZĄCYCH CZTERECH KONFERENCJI PRZEŁOŻONYCH WYŻSZYCH DO ROSYJSKICH MNICHÓW PRAWOSŁAWNYCH Z KLASZTORU ŚW. NILA W STOŁOBIEŃSKU

Częstochowa, 7 października 2009 r.

 

Drodzy Bracia w wierze i powołaniu zakonnym z klasztoru św. Nila w Stołobieńsku!

Zebrani w Częstochowie w sanktuarium Jasnogórskiej Pani na Sympozjum nt. “Tożsamość życia konsekrowanego w kontekście procesów laicyzacyjnych w Polsce”, my, członkowie czterech katolickich Konferencji Wyższych Przełożonych Instytutów Życia Konsekrowanego pragniemy wyrazić naszą radość i wdzięczność w związku z wizytą, jaką złożyliście w Polsce w ostatnim tygodniu września bieżącego roku.

Odwiedziny te za sprawą Ducha Świętego przypadły w bardzo znamiennym czasie, gdy na płaszczyźnie politycznej i medialnej między Rosją i Polską trwało napięcie wywołane różną interpretacją bolesnych zaszłości historycznych. Wasze przybycie na Jasną Górę dla odebrania kopii cudownego wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej, przed którą pragniecie się modlić między innymi za ofiary bezbożnych reżimów minionego stulecia, a także Wasze spotkania w innych miejscach naszej Ojczyzny, jak Warszawa, Gniezno, Siemiatycze, Grabarka zostały przyjęte i odczytane jako bardzo ważny znak chrześcijańskiej miłości, wzniesienia się ponad dyskusje polityczne, odwagi w przełamywaniu barier, pragnienia leczenia ran zadanych przez grzech, budowania jedności, o którą modlił się nasz Pan Jezus Chrystus przed swoją Męką w słowach: „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17,21).

Postępująca w świecie sekularyzacja, oddalanie się tak wielu współczesnych ludzi od Pana Boga i wartości duchowych czy religijnych czyni z naszego wspólnego świadectwa wiary sprawę niezwykle ważną i naglącą. W tym świadectwie życie konsekrowane w ogólności, a mnisze w szczególności może odegrać wiodącą, wręcz profetyczną rolę. Modlimy się o rychłe nadejście dnia pełnej jedności między naszymi siostrzanymi Kościołami, prawosławnym i katolickim, i życzymy Waszej wspólnocie wszelkich potrzebnych darów Ducha Świętego oraz opieki Matki Zbawiciela. Wyrażamy jednocześnie nadzieję na współpracę, której wyrazem niech będą kolejne małe i wielkie kroki i gesty budujące i umacniające jedność między nami, którzy mamy przywilej nazywania siebie uczniami Chrystusa.

Z modlitwą i życzeniami pokoju w Chrystusie
w imieniu ponad 320 uczestników Sympozjum

M. Danuta Wróbel
Przewodnicząca Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

M. Weronika Sowulewska
Przewodnicząca Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych

Teresa Stawarz
Przewodnicząca Konferencji Instytutów Świeckich

Ks. Tomasz Sielicki
Przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich

Archiwum KWPZM

Wpisy powiązane

2022.02.27 – Warszawa – Apel przewodniczącego KWPZM o pomoc dla uchodźców z Ukrainy

2022.01.30 – Warszawa – Sok Janusz CSsR, Homilia radiowa na Dzień Życia Konsekrowanego

2021.05.12 – Jasna Góra – KWPZM. List Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich do współbraci o skutkach pandemii Covid-19