2. Zając J. Bp, Powitanie uczestników Sympozjum

„Witajcie” mówił Jezus tym, którzy wyszli na spotkanie swojego Mistrza. „Witajcie” –  mówi również Jezus i dzisiaj do tych, którzy tutaj się zgromadzili, w tym szczególnym miejscu, które wybrał Bóg na spotkanie z człowiekiem. Mam i ja radość, aby to słowo „witajcie” wypowiedzieć w imieniu nie tylko całego Sanktuarium, ale wszystkich tych, którzy to miejsce obierają, jako spotkanie z Bogiem Miłosiernym.

Niech to słowo paschalne „witajcie” ogarnia serca tu wszystkich obecnych i czcigodnych drogich Sióstr i czci godnych i też drogich Braci w kapłaństwie, idących tą drogę, która prowadzi – nas prowadzi – na spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym.

Nie będę wnikał  w tematykę tego spotkania, ale zapewniam, że to wasze dzisiejsze Sympozjum wpisuje się, już na stałe w tą wielką modlitwę, jaka tutaj jest zanoszona do Boga bogatego w miłosierdzie, bo każdy, kto przychodzi na to miejsce staje się pielgrzymem.

Tak też życzę, aby spotkanie modlitewne, spotkanie refleksyjne, spotkanie duszpasterskie, jakie się rozpoczyna, było również pielgrzymką. Życzę światła i mocy Bożej na to pielgrzymowanie do Boga bogatego w miłosierdzie. I do człowieka, który idzie na spotkanie z Bogiem miłosiernym. Idzie na spotkanie drogami Ewangelii. A zatem „witajcie” i niech wam Pan wszystkim błogosławi.

Wpisy powiązane

25. Malinowski K. OFMConv, Sprawozdanie z przebiegu Sympozjum

24. Ryś G. Bp, Homilia. Jesteście sępami, jesteście cudakami

23. Stawarz T., Ewangelizacja społeczeństwa od wewnątrz – Instytuty świeckie