2015: Lublin – KUL “W jedności uobecniać Chrystusa w świecie”