3. List do Ojca Świętego Franciszka od uczestników sympozjum

 

Sympozjum 4. Konferencji Przełożonych Wyższych Instytutów Życia Konsekrowanego

LIST DO OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA OD UCZESTNIKÓW SYMPOZJUM

Lublin, 23 kwietnia 2015 r.

 

Jego Świątobliwość Ojciec Święty Franciszek

Wasza Świątobliwość,
Umiłowany Ojcze Święty

przeżywając radość z okazji Roku Życia Konsekrowanego, my przedstawiciele wspólnot życia konsekrowanego w Polsce zebraliśmy się na specjalnym sympozjum zorganizowanym przez Konferencje Wyższych Przełożonych Zakonnych Zgromadzeń Żeńskich, Męskich, Kontemplacyjnych i Instytutów Świeckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, by razem wzrastać i odpowiadać na wezwania Ducha Świętego w dzisiejszym społeczeństwie. Podczas spotkania modlimy się razem z Kościołem i dzielimy się doświadczeniem życia, by kierować spojrzenie w przeszłość Z wdzięcznością, otwierać nasze serca i umysły na przeżywanie teraźniejszości z pasją oraz wzbudzać nadzieję na przyjmowanie przyszłości z ufnością w Bożą Opatrzność. Zgodnie z hasłem sympozjum W jedności uobecniać Chrystusa w świecie, pragniemy odnowić nasz zapał w głoszeniu słowem i czynem Dobrej Nowiny o niezmierzonym Miłosierdziu Bożym.

Wyrażamy Waszej Świątobliwości naszą serdeczną wdzięczność za ogłoszenie Roku życia konsekrowanego i niestrudzone ukazywanie wartości życia radykalnie oddanego Chrystusowi. Deklarujemy naszą gotowość do podejmowania nowych wyzwań w służbie Kościołowi i światu oraz zapewniamy o naszej modlitwie w intencji posługi Następcy Piotra. Pokornie prosimy’ o apostolskie błogosławieństwo wspierające nasze wysiłki w otwieraniu się na działanie Ducha Bożego.

Przewodnicząca Konferencji Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych
Przewodniczący Konferencji Zakonów Męskich
Przewodnicząca Konferencji Klasztorów Kontemplacyjnych
Przewodnicząca Konferencji Instytutów Świeckich
Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Lublin, 23 kwietnia 2015 r.
Uroczystość świętego Wojciecha głównego patrona Polski

Wpisy powiązane

1. Malinowski Kazimierz OFMConv, Szewek Jan OFMConv, Sprawozdanie z Sympozjum czterech Konferencji życia konsekrowanego w Lublinie

2. 2015.04.21-23 – PROGRAM SYMPOZJUM

4. Budzik Stanisław, abp, Homilia. W jedności uobecniać Chrystusa w świecie