Misjonarze Monfortanie

Dane teleadresowe:

Ojcowie Misjonarze Monfortanie głoszą Ewangelię w Polsce gdzie posługuje O. Miro Ravlić:

O. Miro Ravlić SMM
Ul. Noskowskiego 13
42-226 Częstochowa
tel.: (34) 367-16-24
e-mail: monfortanie.smm@gmail.com

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

Ludwik urodził się 31.01.1673 r., a zmarł 28.04.1716 r., w wieku 43 lat. Beatyfikował go papież Leon XIII w roku 1888, natomiast kanonizował papież Pius XII w roku 1947. Był kaznodzieją, pisarzem, artystą, ascetą, mistykiem i wspaniałym teologiem. Papież Klemens XI pozwolił mu na głoszenie słowa Bożego w całej Francji, nadając mu tytuł: „Apostolskiego misjonarza”. Razem z Marią Ludwiką Trichet założył żeńskie Zgromadzenie Córek Bożej Mądrości. Założył także męskie Zgromadzenie Towarzystwo Misjonarzy Maryi, w którym mogą być bracia i kapłani oraz Zgromadzenie Braci Montfort św. Gabriela. Dla wspólnoty Córek Bożej Mądrości, Montfort zrobił krzyż, zwany „krzyż z Poitiers”, na którym jest wypisane, horyzontalnie: Kto się zaprze Chrystusowego Krzyża, tego i On zaprze się przed Swoim Ojcem i wertykalnie: zaprzeć się samego siebie, wziąć krzyż swój, żeby pójść za Jezusem Chrystusem, miłość Krzyża, pragnienie Krzyża, wzgardy, boleści, zniewag, obelg, hańby, prześladowań, upokorzeń, oszczerstw, chorób, przekleństw, Niech żyje Jezus i Jego Krzyż. Boża Miłość, pokora, poddanie, cierpliwość, całkowite, natychmiastowe, radosne, ślepe, wytrwałe posłuszeństwo.
Motto jego życia to: „Tylko Bóg”, przez które wyrażał poddanie się Bożej opatrzności. Biedni ludzie nazywali go: „Dobry ojciec Montfort”. Jego działanie pastoralne pokazuje szczególną troskę dla ubogich. Pewnego razu zdarzyło się, że niosąc biedaka na plecach do domu, w którym mieszkał, zawołał: „Otwórzcie bramę Chrystusowi!”.

Zgromadzenie Ojców Misjonarzy Monfortanów

zostało założone przez św. Ludwika Marię Grignion de Montforta we Francji w 1705 r. Ludwik urodził się 31.01.1673 r., a zmarł 28.04.1716 r., w wieku 43 lat. Beatyfikował go papież Leon XIII w roku 1888, natomiast kanonizował papież Pius XII w roku 1947. Był kaznodzieją, pisarzem, artystą, ascetą, mistykiem i wspaniałym teologiem. Papież Klemens XI pozwolił mu na głoszenie słowa Bożego w całej Francji, nadając mu tytuł: „Apostolskiego misjonarza”. Razem z Marią Ludwiką Trichet założył żeńskie Zgromadzenie Córek Bożej Mądrości. Założył także męskie Zgromadzenie Towarzystwo Misjonarzy Maryi, w którym mogą być bracia i kapłani oraz Zgromadzenie Braci Montfort św. Gabriela. Jest on duchowym ojcem Zgromadzenia Ojców Misjonarzy Monfortanów.

Motto jego życia to: „Tylko Bóg”, przez które wyrażał poddanie się Bożej opatrzności. Biedni ludzie nazywali go: „Dobry ojciec Montfort”. Jego działanie pastoralne pokazuje szczególną troskę dla ubogich. Pewnego razu zdarzyło się, że niosąc biedaka na plecach do domu, w którym mieszkał, zawołał: „Otwórzcie bramę Chrystusowi!”

Misjonarze ze Zgromadzenia są powołani do głoszenia Dobrej Nowiny, do służby Kościołowi i wszystkim ludziom do których są posłani. Wraz z członkami społeczności w której się znajdują, pracują jako zespół, aby kontynuować pracę jaką podjął Montfort w odnowieniu Kościoła i ewangelizacji ubogich.

Wpisy powiązane

Misjonarze Matki Bożej Pocieszenia

Mali Bracia Jezusa

Guanellianie