46. Kapituła Generalna Zakonu Pijarów

W dniach 1-25 lipca 2009 r. w Peralta de la Sal, w miejscu urodzenia św. Józefa Kalasancjusza, pod hasłem: "Docere audeo" odbywać się będzie 46. Kapituła Generalna Zakonu Pijarów.
W skład Kapituły wchodzą: obecny Zarząd Zakonu – o. Generał i Asystenci, członkowie Kurii Generalnej oraz Przełożeni i Delegaci wszystkich prowincji: USA, Portoryko, Kalifornii, Kolumbii, Ekwadoru, Argentyny, Brazylii, Chile, Wenezueli, Meksyku, poprzez Hiszpanię, Włochy, Austrię, Węgry, Słowację, Polskę, aż po Kamerun, Senegal, Gwineę, Gabon, Japonię i Filipiny.

W sumie w obradach uczestniczy 74 współbraci pijarów. Biorąc pod uwagę
pochodzenie, 57 to Europejczycy (37 z Hiszpanii, 7 z Italii, 5 z
Węgier, 4 z Polski, 2 ze Słowacji), 17 to Amerykanie (6 z Meksyku, 3 z
Kolumbii, 2 z Argentyny, 1 z Ekwadoru, Wenezueli, Stanów Zjednoczonych,
Portoryko, Kostaryki i Kuby) a 2 to Afrykańczycy, z Senegalu; niektórzy
współbracia znajdują się w Demarkacjach poza kontynentem swego
pochodzenia.

Z Polski w Kapitule uczestniczy o. Prowincjał
Józef Tarnawski SP oraz trzej Delegaci: o. Andrzej Tupek SP, o. Witold
Petelczyc SP oraz o. Mateusz Pindelski SP.

Według Konstytucji
Zakonu Szkół Pobożnych Kapituła Generalna jest najwyższym organem
Zakonu. Celem każdej Kapituły Generalnej zbierającej się co 6 lat jest
podsumowanie ostatniego okresu działalności zakonu, wybór nowego
zarządu: Przełożonego Generalnego i asystentów oraz wytyczenie dróg
rozwoju zakonu na przyszłość, odczytując znaki czasu i nowe wyzwania
stojące na drodze pijarskiego charyzmatu. Konstytucje zaznaczają, że
„współbracia biorący udział w Kapitule Generalnej winni okazać
szczególną troskę i zdobyć się na wysiłek w poszukiwaniu woli Ojca
Niebieskiego, aby służyć Kościołowi i ludziom z zachowaniem pełnej
wierności Ewangelii i chryzmatowi Założyciela” (C 218).

Logo Kapituły.
Jego
autorem jest o. Javier Agudo, Prowincjał Trzeciej Demarkacji z
Hiszpanii (Madryt). On sam wyjaśnia je następująco: „Idea skupia się
wokół naszego herbu. Wśród moich zdjęć mam jedno, jakie zrobiłem w
Peralta de la Sal, gdzie na fasadzie domu dostrzec można herb Szkół
Pobożnych. Jest to symbol nam wszystkim dobrze znany i niczym nas nie
zaskakuje. Ale gdy patrzyłem na zdjęcie, moją uwagę przykuła forma,
jakiej użył rzeźbiarz, by rozwiązać kwestię anagramu nałożonych liter M
i A. Artysta uzyskał ten efekt rzeźbiąc coś na kształt wielkiego
przecinka ułożonego w czterech różnych pozycjach. Patrząc na herb można
podziwiać to rozwiązanie. Anagram wykonany jest jakby z czterech
wielkich przecinków zaokrąglonych w części zewnętrznej i zwężonych w
wewnętrznej. Interpretacja tej formy doprowadziła mnie do
zaproponowania symbolu, który znamy bardzo dobrze, ale który został
zainspirowany tym herbem. W dalszej kolejności możemy dodać dane – to,
że chodzi o 46. Kapitułę Generalną, motto wybrane dla Kapituły, miejsce
Peralta de la Sal oraz rok 2009. Na koniec, logo pragnie uchwycić naszą
tradycję maryjną wiążąc nas z Peraltą de la Sal i wyrażając to wszystko
w formie żywej kolorystycznie i przez zastosowane wielkości.”

Motto kapitulne.
 Z
uwagi na to, że tematem centralnym Kapituły jest „Posłannictwo
Pijarskie”, Kongregacja Generalna ustaliła, iż mottem kapitulnym będzie
łaciński zwrot: Docere audeo. Wyrażenie to może być tłumaczone jako
“odważam się nauczać” oraz „opowiadam się za nauczaniem”. My skłaniamy
się za tym drugim znaczeniem, ponieważ chcemy wyrazić naszą opcję na
rzecz edukacji, jej użyteczności dla osoby i społeczeństwa w ogólności
oraz odnawiającej siły, jaką dobra edukacja i troskliwe nauczanie
posiadają. Patrząc na potrzeby teraźniejszości i starając się
odpowiedzieć na nie za pomocą edukacji, powracamy ponadto do naszych
pierwotnych korzeni.

Tematyka kapitulna.
Kongregacja
Generalna, po wysłuchaniu różnych głosów i opinii z Zakonu, ustaliła
temat centralny: posłannictwo pijarskie. Wypada już na wstępie
zapowiedzieć, że nie zaprasza się Kapituły do redagowania nowego
dokumentu poświęconego posłannictwu. Opublikowany w 1998 r. wciąż
zachowuje swą aktualność: „Posłannictwo pijarskie: ewangelizować
wychowując w stylu kalasantyńskim”. Konsekwentnie zatem, wybrano pewne
tematy dużo bardziej konkretne i to w ramach obszaru prawie wyłącznie
szkolnego. Na temat każdego z nich Kapituła zaproponuje tekst (nie
dłuższy niż 10 stron) zawierający orientacje i wskazania na najbliższe
sześciolecie.
Zostało wybranych siedem obszarów tematycznych:
wychowywać ubogie dziecko; profil szkoły pijarskiej; szkoła w kluczu
duszpasterskim; edukacja nieformalna; wspólnota zakonna i misja;
posłannictwo pijarskie i rozszerzanie się Zakonu; ulepszone narzędzie
służące pijarskiej ocenie naszych dzieł.
Oprócz tematu centralnego
Kapituły będą inne, bardzo konkretne, które domagają się pewnej
kontynuacji w Zakonie, także w najbliższym sześcioleciu. Ograniczono je
do pięciu: restrukturyzacja Zakonu; pijarskie duszpasterstwo powołań;
zarząd ekonomiczny w Zakonie; aktualizacja Dyrektorium Formacji
Początkowej i rozwój relacji z laikatem. Nazwaliśmy te tematy „do
kontynuacji”, ponieważ w jakimś stopniu są przepracowywane od kilku
lat, zachowują swoją mocną aktualność a niektóre poddano ocenie lub
studium podczas poprzedniej Kapituły Generalnej, po upływie pewnego
okresu „ad experimentum”.
W całości więc tematyka kapitulna będzie miała dwanaście punktów do studium, omówienia
i podjęcia decyzji.

więcej na  www.scolopi.net

 
Za: www.pijarzy.pl.

Wpisy powiązane

Niepokalanów: XXX Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów

Piknik kapucyński w Stalowej Woli

Dziękczynienie za pontyfikat u franciszkanów w Krakowie