Franciszkański Kraków

Najważniejszym owocem jubileuszu jest integracja braci z trzech gałęzi zakonu – uważa o. Jan Maria Szewek, rzecznik prasowy zakonu franciszkanów konwentualnych. – Udało nam się zintegrować środowiska franciszkańskie. Pochodzimy z jednego pnia, ale mamy trzy gałęzie. Do tej pory każdy robił swoje. Teraz, po ośmiu wiekach udało nam się zrobić coś wspólnie. To nas bardzo cieszy – podkreśla zakonnik. Bracia deklarują, że tę jedność będą podtrzymywali i planują wspólne inicjatywy duszpasterskie.

Zdaniem o. Szewka, nie potrzeba wymyślać nowych zadań, wystarczy
wsłuchać się w przesłanie św. Franciszka z Asyżu i realizować je w
ciągle zmieniających się warunkach i okolicznościach. – Dziś mamy
podobną sytuację, jak w XIII wieku. Ludzie oczekują od franciszkanów
tego samego: abyśmy postawili na pokorę, na ubóstwo oraz na otwarcie
się na drugiego człowieka – tłumaczy.
Polskim braciom przypomniał o
tym kaznodzieja Domu Papieskiego o. Raniero Cantalamessa, który
przyleciał z Rzymu, by w Wieliczce wziąć udział w Kapitule Namiotów –
spotkaniu formacyjnym zakonników. – Mamy być, tak jak w XIII wieku,
pomostem między duchowieństwem hierarchicznym a ludem Bożym –
podsumował rzecznik prasowy franciszkanów.

W ramach
pięciodniowych ogólnopolskich obchodów 800-lecia zatwierdzenia Reguły
św. Franciszka z Asyżu odbył się m.in. mecz piłkarski między
zakonnikami a oldboyami krakowskich klubów, zakończony wynikiem 3:10.
Franciszkanie otworzyli także klasztorne furty w czterech klasztorach
męskich w Krakowie. Do późnych godzin popołudniowych, w kilkuosobowych
grupkach, krakowianie zwiedzali klasztory ojców bernardynów pod
Wawelem, franciszkanów przy ul. Franciszkańskiej oraz kapucynów na ul.
Loretańskiej i reformatów – na Reformackiej. Mogli zobaczyć miejsca
pracy i wypoczynku braci, wejść do klasztornej kaplicy, zobaczyć
refektarz, cele zakonną i zabytkowe klasztorne korytarze.

W
sobotę wieczorem na Rynku Głównym w Krakowie odbyła się premiera
oratorium o życiu i śmierci św. Franciszka z Asyżu pt. ,,Transitus".
Autorką tekstów inspirowanych regułą i tekstami św. Franciszka jest
Beata Mencel. Muzykę skomponował wybitny krakowski kompozytor, pianista
i producent muzyczny – Joachim Mencel.

Bracia zorganizowali
także sympozjum naukowe pt. ,,Franciszkanie: przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość. Kulturotwórcza rola Zakonu Franciszkanów". Na temat
franciszkanizmu ,,wsłuchanego we współczesność i otwartego na nowe
wyzwania" dyskutowali o. Celestyn Stanisław Napiórkowski, o. Andrzej
Derdziuk oraz dr Zbigniew Jóźwik. O. Napiórkowski podkreślił w swoim
wystąpieniu, że współcześni franciszkanie powinni być ,,sługami Słowa,
jedności i stworzenia". – Jeśli franciszkanin nie mówi kazania, nie mam
wątpliwości, że św. Franciszek z Asyżu płacze – stwierdził zakonnik.
Przypomniał, że Św. Franciszek głosił ,,kazania bez słów". Jego
zdaniem, to obowiązek współczesnych franciszkanów. – Jeśli bez ważnej
racji franciszkanin idzie bez habitu, grzeszy przeciwko swojemu
powołaniu, przeciwko charyzmatowi zakonu – mówił.

– Laicyzacja
zalewa świat. Nie dajmy się ponieść temu trendowi! – apelował. Do
ważnych wyzwań stojących przed franciszkanami dzisiaj o. Celestyn
Napiórkowski zaliczył także ekumenizm i zaangażowanie w dialog
międzyreligijny.

Zwieńczeniem ogólnopolskich obchodów
jubileuszu 800-lecia charyzmatu franciszkańskiego była Msza św. w
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, której przewodniczył
kard. Stanisław Dziwisz. Metropolita krakowski wezwał franciszkanów do
podejmowania nowych wyzwań. – Ubogacajcie duchową kulturę Polski.
Przypominajcie Europie o jej chrześcijańskich korzeniach.
Przypominajcie jej o wartościach, jakie w jej dzieje wniósł ożywczy,
ewangeliczny ruch franciszkański. Angażujcie się z zapałem w nową
ewangelizację, pomagając innym wypływać na głębię! – apelował.

W
niedzielę na Rynku Głównym odbył się także franciszkański festyn
misyjny. Pod sceną ustawioną przy Wieży Ratuszowej wirowały habity w
różnych kolorach i odcieniach – zakonnicy, zakonnice i świeccy wspólnie
tańczyli w rytm muzyki i pląsali w szalonych korowodach.

800 lat Reguły

W
1209 r. św. Franciszek z Asyżu otrzymał od papieża Innocentego III
ustne zatwierdzenie reguły zakonnej, czyli zbioru zasad życia dla
siebie i współbraci. Z założonego wówczas zakonu wywodzą się m.in.:
Bracia Mniejsi Konwentualni, Bernardyni, Reformaci, Kapucyni oraz
Siostry Klaryski i Franciszkanki. W Polsce jest dziesięć prowincji
franciszkańskich, które liczą ok. 3 tys. braci. Zakonnicy pracują na
misjach, a w kraju prowadzą domy pomocy społecznej, hospicja, ośrodki
rehabilitacji dla dzieci i młodzieży oraz ośrodek leczenia uzależnień.

 
Za: www.kapucyni.pl.

Wpisy powiązane

Niepokalanów: XXX Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów

Piknik kapucyński w Stalowej Woli

Dziękczynienie za pontyfikat u franciszkanów w Krakowie