Jasna Góra: w blasku bł. Jana Pawła II – sympozjum mariologiczno-maryjne

Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne: Jubileusz 300-lecia Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę trwa w piątek, 13 maja na Jasnej Górze. Sympozjum odbywa się pod hasłem W blasku błogosławionego Jana Pawła II. W obradach uczestniczy kilkadziesiąt osób. W reporterskich relacjach obrady transmitowane są przez Radio ‘Jasna Góra’.

 
Warszawska Piesza Pielgrzymka to najbardziej znana i najliczniejsza piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Począwszy od 1711 r. wyrusza ona 6 sierpnia z kościoła pw. Świętego Ducha i po 9-ciodniowym szlaku liczącym ok. 240 km w dniu 14 sierpnia przybywa na Jasną Górę. Biorą w niej udział mieszkańcy Warszawy i okolic. Od samego powstania tej pielgrzymki trasa przemarszu patników niewiele się zmieniła. Pierwsza pielgrzymka warszawska wyruszyła w podziękowaniu za ocalenie mieszkańców Warszawy z epidemii tyfusu plamistego. Początkowo prowadzona była przez Rzemieślnicze Bractwo Pięciorańskie, później przekształcone w Towarzystwo Pątnicze. Grupy zasadnicze tej pielgrzymki prowadzą ojcowie i bracia paulini.

Podprzeor Jasnej Góry o. Sebastian Matecki witając zebranych powiedział, że Piesza Pielgrzymka Warszawska to „matka pielgrzymek". „Na pewno nie w sensie chronologicznym, bo wiemy, że są dużo starsze i przybywają na Jasną Górę, ale jednak matka w tej wielkości, potędze, to że dała życie dla pielgrzymek niemal z całej Polski, diecezjalnych, zwłaszcza tych, które zmierzają każdego roku ku Stolicy Duchowej Polski – ku Jasnej Górze" – mówił o. podprzeor.

„Jasnogórskie sympozjum mariologiczno-maryjne w 2011 roku odbywa sie w blaskach wydarzeń, które dla narodowego sanktuarium, jak również Kościoła w Polsce, mają wymowę szczególną – powiedział na początku generał Zakonu Paulinów o. Izydor Matuszewski – Wyjątkową okolicznością jest wyniesienie na ołtarze Ojca Świętego Jana Pawła II, dokonane w Rzymie w dniu 1 maja br. To właśnie Papież-Polak, jako pierwszy w historii następca Św. Piotra, podczas swoich niezapomnianych pielgrzymek do ojczyzny, sześciokrotnie nawiedzał Jasną Górę. W tym świętym miejscu spotykał się z rzeszami pielgrzymów, z Episkopatem Polski, ze stróżami sanktuarium – paulinami. Błogosławiony Jan Paweł II dawał w ten sposób nie tylko wyraz osobistego przywiązania do Jasnej Góry i obecnej tutaj, poprzez znak Cudownego Obrazu, Maryi – Matki Kościoła i Królowej Polski. Tutaj zawierzał w Jej macierzyńskie dłonie Kościół powszechny oraz wszystkie ludy i narody. Z jego ust płynęło wezwanie do wierności Bogu i Kościołowi, do czuwania z Maryją nad właściwym, inspirowanym Ewangelią Chrystusa kształtowaniem ludzkich postaw na współczesnym etapie dziejów".

„Drugą okoliczność stanowi, świętowany w tym roku, jubileusz 300-lecia Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę. Począwszy od 1711 roku, pątnicy z Warszawy – administracyjnej stolicy Polski, wyruszają rokrocznie na szlak wiodący ku duchowej stolicy narodu – Jasnej Górze w Częstochowie. Wytrwałego pochodu wierzących serc, z utęsknieniem zdążających do domu Matki i Królowej, nie zdołały powstrzymać trudne warunki polityczne, społeczne i ekonomiczne czasów przedrozbiorowych, ani ograniczenia narzucane przez zaborcze państwa, które dokonały podziału między siebie terytorium Rzeczypospolitej – przypomniał o. generał – W trudnych czasach zmagań o wolność Jasna Góra jawiła się jako wyrazisty ‘punkt odniesienia’, zarówno dla Polaków niosących jarzmo niewoli we własnym kraju, jak i setek tysięcy rodaków rozrzuconych po całym świecie. Dla nich Wizerunek Matki Jasnogórskiej służył w wymiarze materialnym i duchowym jako znak najlepiej identyfikujący ich tożsamość. W tym kontekście nie budzi zdziwienia fakt nieprzerwanej łączności pątniczej Warszawy z Jasną Górą, ani determinacja pątników w czasie dwóch wojen światowych, gdy z narażeniem życia przedzierali się w ukryciu przez rozliczne trudności, by dopełnić ślubowań, złożonych przez przodków. Zwłaszcza w okresie panowania reżimu komunistycznego w Polsce, warszawscy pielgrzymi dawali świadectwo wiary i mężnie stawali w obronie praw Kościoła i wolności przysługującej Kościołowi oraz narodowi".

Wprowadzając uczestników w temat Sympozjum bp Edward Janiak tłumaczył, co znaczy stanąć w blasku błogosławionego Jana Pawła II. „Mamy zanurzać się coraz bardziej w głębię teologicznej myśli błogosławionego. Jeszcze więcej poznawać jego słowa i karmić się prawdą, którą nam przekazywał" – powiedział biskup. Zaznaczył, że tytułowe słowa wskazują również na encyklikę „Veritatis splendor" – o problemach nauczania moralnego Kościoła z dn. 6 sierpnia 1993 r.

Mówiąc o jubileuszu Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki podkreślił, że wpisuje się ona w dzieje pielgrzymki całego Kościoła. „Idea pielgrzymowania dotyka samego rdzenia chrześcijaństwa, które od samego początku nazywane było drogą" – przypomniał.

„Niepowtarzalnym ‘wkładem’ w rzeczywistość Jasnej Góry pozostaje obecność papieża w tym sanktuarium – podkreślił o. prof. Zachariasz Jabłoński – Jan Paweł II jest świadkiem i nauczycielem synowskiego zawierzenia Maryi" – zaznaczył.

Organizatorem spotkania jest Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze. Sympozjum odbywa się pod patronatem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Więcej na: www.jasnagora.com

Wpisy powiązane

Niepokalanów: XXX Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów

Piknik kapucyński w Stalowej Woli

Dziękczynienie za pontyfikat u franciszkanów w Krakowie