Konferencja Prowincjałów Franciszkańskich w Nowym Mieście

12 kwietnia w sanktuarium bł. Ojca Honorata Koźmińskiego, kapucyna, w Nowym Mieście nad Pilicą odbyło się zwyczajne spotkanie Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich (KPF).
Ministrowie zapoznali się z dokumentem Lineamenta wydanym przez Stolicę Apostolską w związku ze zbliżającym się synodem (październik 2012 r.) zatytułowanym: Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej.

 
Poruszano również kwestie Instytutu Studiów Franciszkańskich oraz brewiarza franciszkańskiego, zebrani wysłuchali relacji o pożarze i aktualnym stanie kościoła i klasztoru w Alwernii, mówiono o roku kolbiańskim i zbliżającym się roku klariańskim. Jak zawsze, był to również dogodny czas do wymiany bieżących informacji pomiędzy prowincjałami, jak również budowania komunii we franciszkańskim świecie. Spotkaniu temu towarzyszyła modlitwa Liturgią Godzin oraz sprawowana wspólnie Eucharystia, której przewodniczył i wygłosił słowo gospodarz spotkania, br. Marek Przeczewski OFMCap.

Sekretarz KPF – br. Paweł Teperski OFMCap 

 

 
Czym jest KPF i jakie stawia sobie cele?

Konferencja Prowincjałów Franciszkańskich powstała jako odpowiedź na potrzebę współpracy między poszczególnymi prowincjami franciszkańskimi w Polsce. W jej skład wchodzą Wyżsi Przełożeni: Zakonu Braci Mniejszych, Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych i Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.

Sesje ogólne Konferencji odbywają się dwa razy w roku oraz sesje nadzwyczajne wtedy, kiedy wymagają tego właściwe potrzeby.

Celem Konferencji – jak jest o tym napisane w statucie KPF – jest wytworzenie form współdziałania dla wspólnego dobra poprzez różne przejawy współpracy w ramach Konferencji. Dlatego KPF:
a.    stwarza możliwość dla wymiany problemów i doświadczeń;
b.    studiuje i poszukuje najlepszych rozwiązań problemów, które nurtują życie Braci;
c.    poszukuje najlepszych metod, by zapewnić właściwą formację Braci na wszystkich jej etapach, a przez to zmobilizować ich życie duchowe;
d.    uzgadnia formy i sposoby skutecznej współpracy apostolskiej i aktualizowania charyzmatu franciszkańskiego;
e.    troszczy się o odpowiednią współpracę z hierarchią Kościołów lokalnych i Konferencją Wyższych Przełożonych Zakonnych.

W skład KPF wchodzą Ministrowie Prowincjalni wszystkich 10 prowincji franciszkańskich w Polsce, którymi obecnie są:


Bracia Mniejsi Kapucyni (OFMCap) – dwie prowincje:
  • br. Jacek Waligóra OFMCap – Kraków, Przewodniczący KPF
  • br. Marek Przeczewski OFMCap Warszawa;

Bracia Mniejsi Konventualni (OFMConv) – trzy prowincje:

  • br. Jarosław Zachariasz OFMConv – Kraków;
  • br. Adam Kalinowski OFMConv – Gdańsk;
  • br. Mirosław Bartos OFMConv – Warszawa;

Bracia Mniejsi (OFM) – pięć prowincji:

  • br. Ezdrasz Biesok OFM – Katowice;
  • br. Wacław Chomik OFM – Wrocław;
  • br. Filemon Janka OFM – Poznań;
  • br. Nikodem Gdyk OFM – Kraków Reformaci;
  • br. Czesław Gniecki OFM – Kraków Bernardyni.

Funkcję sekretarza KPF pełni obecnie br. Paweł Teperski OFMCap.

Za: www.kapucyni.pl

Wpisy powiązane

Niepokalanów: XXX Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów

Piknik kapucyński w Stalowej Woli

Dziękczynienie za pontyfikat u franciszkanów w Krakowie