Marianie: Nowości wydawnicze: “Z Maryją na drogach Kościoła”

„Maryjny wymiar Kościoła domaga się, aby mariologia miała właściwe miejsce i udział w formacji duchowej i intelektualnej zarówno pasterzy Kościoła, jak i wiernych świeckich” – stwierdza ks. dr Janusz Kumala MIC i dodaje: „Maryjna Polska potrzebuje dobrej mariologii, która wspiera autentyczną duchowość maryjną”. Z tą myślą dyrektor Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater” w Licheniu zapoczątkował nową serię wydawniczą pt. „Z Maryją na drogach Kościoła”.

 
Pierwszy tom nosi tytuł „Matka i Mistrzyni. Obecność Maryi w formacji intelektualnej i duchowej". Zawiera on materiały z sympozjum mariologicznego, które odbyło się w Licheniu w 2008 r. Autorzy – którymi są znani polscy teologowie – podejmują m.in. refleksje na takie tematy, jak: jaka Maryja dla XXI wieku? (ks. Wacław Siwak), tożsamość mariologa/wykładowcy mariologii (Grzegorz Bartosik OFMConv), integralność i interdyscyplinarność w mariologicznym wykładzie (ks. Bogdan Ferdek), maryjne inspiracje w duchowości chrześcijańskiej (ks. Marek Chmielewski), mariologia w służbie duszpasterza (Adam Wojtczak OMI). Sporą część refleksji podejmuje także zagadnienie aktualnego nauczania mariologii, nad którym pochylają się m.in: Stanisław C. Napiórkowski OFMConv, Kazimierz Pek MIC i ks. Teofil Siudy.  
 
Materiały z innego sympozjum, które również miało miejsce w Licheniu w 2008 r., zawiera 2. tom serii pt. „Maryja – Matka Życia. Pobożność maryjna w służbie Ewangelii życia". Na kartach książki obecne są zagadnienia dotyczące: Biblijnej Ikony Maryi Służebnicy Życia (ks. Mariusz Rosik), przepowiadania Ojców Kościoła nt. Maryi – Matki życia (ks. Marek Gilski), Maryi – Matki życia w celebracjach liturgicznych (Stefan Koperek CR), Maryi i misterium życia w chrześcijańskiej ikonografii (Zofia Bator), Misterium Niepokalanej jako ikony życia w Chrystusie (Jacek Bolewski SI), Maryi jako wzoru przyjęcia i troski o życie (Monika Waluś), Jej udziału w walce dobra ze złem (ks. Janusz Królikowski) i patronowaniu dobrej śmierci (ks. Roman Rogowski).
 
Zapisy bibliograficzne:
 
Matka i Mistrzyni. Obecność Maryi w formacji intelektualnej i duchowej, red. J. Kumala, Licheń Stary 2010, ss. 248.
 
Maryja – Matka Życia. Pobożność maryjna w służbie Ewangelii życia, red. J. Kumala, Licheń Stary 2010, ss. 158.
 
xkt
 
Za: www.marianie.pl

Wpisy powiązane

Niepokalanów: XXX Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów

Piknik kapucyński w Stalowej Woli

Dziękczynienie za pontyfikat u franciszkanów w Krakowie