Nowy zarząd Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce

W Warszawie zakończyło się dwudniowe zebranie plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. We wtorek 13 maja wybrano nowego przewodniczącego i jego zastępcę, a w środę 14 maja pozostałych członków Konsulty (zarządu).

W skład Konsulty weszli: przewodniczący – ks. Tomasz Sielicki (generał chrystusowców), wiceprzewodniczący – o. Kazimierz Lorek (prowincjał barnabitów) oraz konsultorzy: o. Izydor Matuszewski (generał paulinów), o. Bernard Sawicki (opat benedyktynów w Tyńcu), o. Jacek Waligóra (prowincjał krakowskich kapucynów), ks. Sławomir Łubian (inspektor warszawskich salezjanów), ks. Andrzej Danilewicz (prowincjał werbistów), o. Ryszard Bożek (prowincjał redemptorystów) i br. Zbigniew Wołczyk (generał Braci Serca Jezusowego).

Sekretarzem pozostał salezjanin ks. Wacław Rusinek.

Przez dwa dni obrad przełożonych zakonów, zgromadzeń, stowarzyszeń, prowincji i opactw uczestniczył przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego ks. bp Kazimierz Gurda.

W pierwszym dniu obrad obecny był również bp Wacław Depo – przewodniczący Komisji Mieszanej: Biskupi-Wyżsi Przełożeni.

Na zakończenie zebrania plenarnego zakonników przyjechał nuncjusz apostolski w Polsce ks. abp Józef Kowalczyk, który przewodniczył mszy św. Modlił się o Boże błogosławieństwo dla nowego zarządu Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, za wszystkie meskie zakony, zgromadzenia i stowarzyszenia oraz o rychłą beatyfikację Sługi bożego Jana Pawła II.

Następne zebranie plenarne zakonów męskich w Polsce zostało zaplanowane na 14-15 października w Licheniu. Gospodarzami wówczas będą księża marianie.

jms

Wpisy powiązane

Niepokalanów: XXX Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów

Piknik kapucyński w Stalowej Woli

Dziękczynienie za pontyfikat u franciszkanów w Krakowie