Ofiarowanie Pańskie: Benedykt XVI modli się z zakonnikami

Do dawania świadectwa chrześcijańskiej mądrości w dzisiejszym relatywistycznym świecie, usuwającym religię na margines, zachęcił Papież zakonników i zakonnice. Modlił się z nimi w bazylice watykańskiej z okazji Dnia Życia Konsekrowanego.

 
W homilii na nieszporach święta Ofiarowania Pańskiego nawiązał do postaci Symeona i Anny, którzy w Dziecięciu niesionym przez Maryję i Józefa rozpoznali Mesjasza. Ofiarowanie Jezusa w świątyni pomaga zrozumieć głęboki sens całkowitego oddania życia Bogu przez naśladowanie w Kościele i na świecie Chrystusa w Jego dziewictwie, ubóstwie i posłuszeństwie. Wskazuje, że idąc drogą rad ewangelicznych trzeba nieść światło, być odważnymi prorokami Chrystusowego królestwa i kierować się mądrością czerpaną ze Słowa Bożego.

„Przeżywamy dzisiaj, przede wszystkim w społeczeństwach najbardziej rozwiniętych, sytuację naznaczoną często radykalnym pluralizmem, stopniowym usuwaniem religii ze sfery publicznej, relatywizmem naruszającym fundamentalne wartości – powiedział Papież. – Wymaga to, by nasze chrześcijańskie świadectwo było jasne i konsekwentne, a nasz wysiłek edukacyjny był coraz bardziej sumienny i wielkoduszny. Niech w szczególności wasza działalność apostolska, drodzy bracia i siostry, staje się życiowym zaangażowaniem, które z wytrwałym zamiłowaniem dochodzi do Mądrości jako prawdy i piękna, jako «blasku prawdy». Umiejcie mądrością swego życia i zaufaniem w niewyczerpane możliwości prawdziwego wychowania kierować inteligencje i serca mężczyzn i kobiet naszych czasów ku «dobremu życiu według Ewangelii»" – mówił Benedykt XVI.

ak/ rv

Za: Radio Watykańskie

Wpisy powiązane

Niepokalanów: XXX Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów

Piknik kapucyński w Stalowej Woli

Dziękczynienie za pontyfikat u franciszkanów w Krakowie