Zmiana warty

Zakończenie roku akademickiego 2007/2008 w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów im. św. Maksymiliana w Krakowie nie było takie same jak w poprzednich latach. Tegoroczne połączone było z pożegnaniem starego i powitaniem nowego rektora. Wzięli w nim udział wyżsi przełożeni krakowskiej prowincji franciszkanów, karmelitów i albertynów – zakonów, które kształcą swych braci przy Franciszkańskiej 4.

Podczas rady profesorskiej ustępujący rektor o. dr Marian Gołąb podziękował za wspaniałą współpracę poprzedniemu i obecnemu prowincjałowi oraz zarządom prowincji i seminarium, prowincjałowi karmelitów i bratu starszemu albertynów, a także profesorom, z którymi – jak powiedział – „wypracował wiele dobrych rozwiązań”.

„Ten czas czterech lat był dla mnie bezcennym doświadczeniem. Dziękuję za życzliwość, za słowa wsparcia. Dziękuję wszystkim za dobro” – zakończył.

Rektor z kolei otrzymał podziękowania i życzenia od prowincjała. „Dziękuję o. Marianowi za troskę o powierzoną mu wspólnotę, za wszelkie inicjatywy i za odwagę ich podjęcia. Życzę Ci wszelkiego dobra, błogosławieństwa Bożego, abyś w nowym miejscu pracy zdobył nowe doświadczenia” – powiedział o. Zachariasz (O. Marian Gołąb zgodnie z prośbą co jakichś czas odnawianą udaje się na misje do Ugandy w Afryce – przyp. red.).

Szczere podziękowania od przełożonego prowincji otrzymali również były wicerektor o. dr Adam Mączka, obecnie sekretarz prowincji, były ojciec duchowny, a teraz nowy rektor seminarium o. dr Piotr Gryziec, były ekonom klasztoru, a wkrótce mistrz nowicjatu o. Paweł Gogola oraz homileta o. dr Ryszard Wróbel, który w najbliższym czasie podejmie obowiązki w sekretariacie Kurii generalnej w Rzymie (sekcja polska) i wikariusz prowincji o. Paweł Dybka, dotychczas odpowiedzialny za praktyki duszpasterskie braci kleryków.

Podczas mszy św. dziękczynnej w kaplicy seminaryjnej o. Jarosław Zachariasz zachęcał braci kleryków, wychowawców i profesorów do dawania świadectwa przynależności do Chrystusa, do życia zgodnego z głoszoną nauką.

„Kochani Bracia, nie po tutaj jesteśmy i nie po to uczymy się w seminarium, by powtarzać ludziom znane i piękne słowa Ewangelii. Regułą i życiem Braci Mniejszych jest naśladowanie naszego Pana (…). Bo rzecz właściwie polega tylko na tym, by w naszym życiu istniała równoległość i zgoda pomiędzy płaszczyzną działań na zewnątrz a płaszczyzną życia wewnętrznego, żeby jedno w drugim miało swe pokrycie i uzupełnienie, żeby jedno drugiemu nie kłamało, by za zewnętrznym świadectwem i efektownym działaniem stała wewnętrzna prawda jako jej korzeń” – podsumował prowincjał.

WSD Franciszkanów jest jedną z najstarszych uczelni Krakowa. Formalnie od XVI w., ale Studium zakonne istniało już w XIII w., 100 lat przed Uniwersytetem Jagiellońskim.

jms

Wpisy powiązane

Niepokalanów: XXX Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów

Piknik kapucyński w Stalowej Woli

Dziękczynienie za pontyfikat u franciszkanów w Krakowie