Bonifratrzy: Posiedzenie Międzyprowincjalnej Komisji Europy Centralnej i Wschodniej

W niedzielę, 19 marca 2023 r. do konwentu w Warszawie przybyli członkowie Międzyprowincjalnej Komisji Europy Centralnej i Wschodniej Zakonu Bonifratrów by w poniedziałek, 20 marca br. w kurii prowincjalnej rozpocząć swoje dwudniowe posiedzenie. Główne tematy porządku obrad to: pomoc zakonu dla Ukrainy, kapituła generalna w Polsce, formacja i życie braci w Europie, konferencja regionalna Europy, proces połączenia prowincji bawarskiej i austriackiej oraz kongres na temat inkluzji społecznej w Wiedniu. Skład Komisji tworzą: br. Joaquim Erra Mas – 1. radny generalny, br. Rudolf Knopp –  prowincjał prowincji bawarskiej, br. Saji Mullankuzhy – prowincjał prowincji austriackiej oraz br. Franciszek Salezy Chmiel – prowincjał prowincji polskiej.

Dzisiaj, 21 marca 2023 r. w kurii prowincjalnej w Warszawie zakończyło się dwudniowe posiedzenie Międzyprowincjalnej Komisji Europy Centralnej i Wschodniej. Życie braci oraz działalność dzieł apostolskich w poszczególnych prowincjach były przedmiotem relacji i wspólnej refleksji prowincjałów Europy Centralnej i Wschodniej. Podczas końcowej części spotkania zapoznano się z najbliższymi wydarzeniami w tym regionie zakonu:

  • w Wiedniu w dniach 15-16 czerwca 2023 r. odbędzie się Kongres na temat inkluzji społecznej, w którym wezmą udział również przedstawiciele z naszych ośrodków pomocy społecznej;
  • w Iwoniczu 31.08.2023 r. w ramach dorocznego festynu „Pożegnanie Lata” obchodzone będzie 100-lecie działalności braci bonifratrów w tym miejscu oraz 80. rocznica eksterminacji podopiecznych z ośrodka bonifrateskiego podczas II wojny światowej;
  • 7 września 2023 r. odbędzie się oficjalna uroczystość 100-lecia braci bonifratrów w Salzburgu;
  • w Marsylii od 13 do 17 listopada 2023 r. odbędzie się konferencja prowincjałów regionu Europy, która będzie bezpośrednim, merytorycznym przygotowaniem do kapituły generalnej w 2024 r. w Częstochowie.

Kolejne spotkanie Komisji Międzyprowincjalnej odbędzie się w Monachium, w prowincji bawarskiej od 6 do 8 grudnia 2023 r.

Posiedzenie Komisji było także okazją do braterskiego spotkania ze Wspólnotą konwentu warszawskiego. Przy wspólnym posiłku w refektarzu był czas na serdeczne rozmowy i refleksje.

Za: www.bonifratrzy.pl

Wpisy powiązane

Kochaj Biblię, by słyszeć Boga! – zachęcają paulini z Jasnej Góry w Tygodniu Biblijnym

Powołania w Polsce (statystyki)

I Ogólnopolska Pielgrzymka Dziewic Konsekrowanych do św. Józefa