Franciszkanie – Sanok: jubileusz Sanktuarium MB Pocieszenia

10 lat temu w Sanoku na Podkarpaciu zostało ustanowione Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, ale kult Maryja odbiera tam od końca XVII w. W sobotę 9 maja pod przewodnictwem prowincjała franciszkanów z Krakowa odbyły się tam uroczystości jubileuszowe i odpustowe.

„Przychodzimy tu, bo szukamy nadziei. Bo aktualnym doświadczeniem naszego pokolenia, wspólnym przeżyciem obecnego czasu jest kolejny kryzys nadziei” – mówił w kazaniu ordynariusz franciszkanów o. Jarosław Zachariasz.

„Będąc zaś tutaj i stając przed obrazem Matki Pocieszenia w jakiś sposób próbujemy także zobaczyć, a jeszcze bardziej doświadczyć, jak w podobnych sytuacjach radziły sobie poprzednie pokolenia. Te zaś wierzyły, iż nasza religia jest nie tylko pełna optymizmu i pogody, ale że jest także pełna ciepła, bo mamy pocieszającą nas Matkę” – przekonywał.

„To słowo promieniuje w tym miejscu na wszystko. I każdemu mówi coś osobnego i pocieszającego. Bo gdy nie stać mnie na orle wzloty ducha, gdy ewangeliczne wezwania do heroizmu i poświęceń, o których mówi Kazanie na Górze, budzą tylko śmiech tego świata albo wywołują trwogę i zniechęcenie, gdy słabymi nóżkami dziecka nie nadążam za wielkimi krokami Dobrej Nowiny, mogę przecież, a mogę zawsze, podejść najzwyczajniej w świecie do mojej Matki i uczepiony ufnie Jej spódnicy zrobić to najprostsze i najmądrzejsze: iść z Nią i za Nią” – tłumaczył o. Zachariasz.

Do uroczystości jubileuszowych przez trzy dni przygotowywał wiernych o. Sławomir Zieliński ze Lwowa. „Prowadził nas drogą trzech słów, wpisujących się w życie Matki Bożej, jak również w historię naszego sanktuarium: Jestem, Pamiętam, Czuwam” – relacjonuje kustosz, proboszcz i gwardian o. Zbigniew Kubit.

„Przez wieki przed ten obraz przychodziły rzesze wiernych aby prosić Matkę Bożą o wstawiennictwo i potrzebne łaski. Pierwsza wzmianka historyczna o kulcie obrazu pochodzi z 1698 roku. Z następnych zapisanych w kronikach informacji dowiadujemy się, że kult sanockiej Madonny rozwijał się, ściągając do miasta licznych pielgrzymów. Musiało być ich naprawdę wielu, skoro franciszkanie wydali w 1782 roku specjalną książeczkę o sanockiej Matce Bożej Pocieszenia. Tuż po I rozbiorze Polski było to ważne wydarzenie w Galicji Wschodniej. W trudnych czasach narodowej niewoli wielu Polaków modliło się przed unikatowym wizerunkiem Maryi o wolność, a jeden z sanoczan, ochrzczony w tym kościele 9 listopada 1845 roku ks. Zygmunt Gorazdowski (1845–1920), założyciel zgromadzenia sióstr józefitek i inicjator wielu dzieł charytatywnych we Lwowie, został w 2005 roku wyniesiony na ołtarze. W trudnych czasach komunizmu i prześladowania Kościoła zawierzył się orędownictwu sanockiej Pani Prymas Polski Stefan Wyszyński więziony w klasztorze Nazaretanek w Komańczy” – czytamy na stronie klasztoru franciszkanów w Sanoku: http://www.franciszkanie.esanok.pl/.

„24 sierpnia 1956 roku gwardian sanockiego klasztoru Franciszkanów przywiózł do Komańczy kopię tego obrazu i ofiarował ją Prymasowi. Ten zawiesił ją nad swoim łóżkiem i codziennie zawierzał Maryi Kościół w Polsce. Po dwóch miesiącach od tego wydarzenia odzyskał wolność i zabrał obraz do Warszawy. W Księdze Kultu Matki Bożej Pocieszenia Prymas Wyszyński napisał własnoręcznie następujące słowa: ‘Dziękując gorąco za modlitwy zanoszone w mej intencji przed obrazem Matki Bożej Pocieszenia przez OO. Franciszkanów sanockich, Duchowieństwo i Lud Wierny, z radością stwierdzam, że kilka dni po zawieszeniu Obrazu w moim pokoju otrzymałem wolność i wróciłem do pracy.

Wydarzenie to niech przyczyni się do wzrostu czci i nabożeństwa do Matki Bożej Pocieszenia. Wszystkim Czcicielom Matki Bożej Pocieszenia i Jej Opiekunom z serca błogosławię. Warszawa, 27 XI 1956 r.’. W swoim pokoju przy ul. Miodowej zawiesił go ponownie nad łóżkiem i wizerunek pozostawał w sypialni Prymasa przez 25 lat, aż do ostatnich chwil jego życia. W tymże 1956 roku Sekretariat Episkopatu Polski wystawił dla kościoła Franciszkanów w Sanoku, oprócz tytułu Podwyższenia Krzyża Świętego, drugi tytuł – Matki Bożej Pocieszenia – wyznaczając odpust na drugą niedzielę maja. Wkrótce też abp Ignacy Tokarczuk dekretem z 1 lipca 1969 roku erygował tutaj nową parafię Podwyższenia Krzyża Świętego. Jego następca, abp Józef Michalik, 19 marca 2005 roku ustanowił przy parafii sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia – Pani Ziemi Sanockiej, ustalając jednocześnie dzień 7 maja jako dzień odpustu Matko Bożej Pocieszenia” – przypominają zakonnicy.

jms

Za: www.franciszkanie.pl

Wpisy powiązane

Bp Piotrowski na Niedzielę „Ad Gentes”: Na nas wszystkich spoczywa odpowiedzialność za dzieło misyjne

Bp Damian Muskus OFM w 140. rocznicę urodzin Sługi Bożego Anzelma Gądka OCD: Rodzina jest środowiskiem świętości na co dzień

40 lat Misterium Męki Pańskiej w Górce Klasztornej