Rocznica założenia Zakonu Sióstr Redemptorystek

13 maja przypada 284 rocznica powstania Zakonu Sióstr Redemptorystek. Pierwszy klasztor sióstr redemptorystek został założony przez włoską mistyczkę Marię Celeste Crostarosa 13 maja 1731 roku w Scala nad Zatoką Amalfitańską. W 1750 r. zakon uzyskał zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej. Do powstania zakonu przyczynił się także św. Alfons Liguori, który w 1732 roku założył Zgromadzenie Redemptorystów.

Zakon Sióstr Redemptorystek liczy aktualnie 43 klasztory i 422 siostry, obecne na różnych kontynentach. Mimo wspólnej reguły, każdy klasztor jest jednostką niezależną i nie podlega żadnej przełożonej generalnej.

Redemptorystki przybyły do Polski we wrześniu 1989 roku z ich macierzystego klasztoru w Scala pod Neapolem, gdzie pierwsza grupa polskich sióstr odbywała podstawową formację zakonną. Przez pierwsze trzy lata mieszkały w Tuchowie niedaleko Sanktuarium Matki Bożej. Od 1992 roku żyją, pracują i modlą się w Bielsku-Białej, gdzie mieści się jedyny ich klasztor na polskiej ziemi. Przez minione 26 lat wyrosły już z niego dwie wspólnoty sióstr na Słowacji: jedna obrządku łacińskiego w Kežmarku, a druga greckokatolickiego we Vranovie oraz wspólnota sióstr w Pietropawłowsku w Kazachstanie.

Siostry redemptorystki poprzez modlitwę, pracę, miłość wzajemną i gościnność realizują kontemplacyjną misję przypominania światu o bezgranicznej miłości Boga oraz wspierają duchowo dzieło misyjne redemptorystów. Organizują też w swym klasztorze w Bielsku-Białej rekolekcje i dni skupienia dla dziewcząt zainteresowanych tą formą życia konsekrowanego. W obecnym roku postulat we wspólnocie redemptorystek rozpoczęła jedna kandydatka z Polski, natomiast w nowicjacie są dwie siostry z Polski i dwie z Ukrainy. Raz w miesiącu siostry prowadzą także w klasztornej rozmównicy spotkania dla ludzi świeckich zainteresowanych duchowością ich założycielki.

Siostrom redemptorystkom życzymy dalszego rozwoju, nowych powołań i błogosławieństwa Chrystusa Odkupiciela.

Więcej informacji o życiu i misji sióstr redemptorystek oraz o pismach ich założycielki można znaleźć na ich stronie internetowej www.redemptorystki.pl. Duchowość i misja tego zakonu na pewno są godne uwagi.

o. Sylwester Cabała CSsR

Za: www.redemptor.pl

Wpisy powiązane

Bp Piotrowski na Niedzielę „Ad Gentes”: Na nas wszystkich spoczywa odpowiedzialność za dzieło misyjne

Bp Damian Muskus OFM w 140. rocznicę urodzin Sługi Bożego Anzelma Gądka OCD: Rodzina jest środowiskiem świętości na co dzień

40 lat Misterium Męki Pańskiej w Górce Klasztornej