Jezuici: Odblask Ducha Świętego

W Kościele Jezuitów w Toruniu zakończono prace remontowo-konserwatorskie, rozpoczęte 3 lata temu. Projekt renowacji był częścią programu partnerskiego „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO.” 

Od momentu przejęcia świątyni przez nasz zakon w 1945 r.  etapami wykonywano różne prace adaptacyjno-remontowe. Dużych inwestycji dokonano w latach 80-tych, te jednak w znacznej mierze unicestwił pożar w roku 1989. Jednakże  kompleksowego remontu w tak krótkim czasie nie prowadzono w świątyni od lat 20-tych ubiegłego wieku.

Zanim rozpoczęte zostały prace, niezbędne były liczne zabiegi prawne oraz dokładne przygotowanie kosztorysów i koncepcji działania, co zajęło kilka miesięcy w latach  2009 i 2010.

W tym samym czasie anonimowy sponsor przekazał znaczną kwotę (ponad 300.000 zł) na rzecz renowacji kruchty świątyni, portali nad drzwiami wejściowymi oraz nowy wystrój kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu.

Wiosną 2010 r. rozpoczął się remont w głównej części kościoła. Dokonano m.in. wymiany instalacji elektrycznej, nagłośnienia, oświetlenia, założono monitoring telewizyjny i system alarmu przeciwpożarowego, jak również otynkowano i wymalowano całe wnętrze. Zabiegom konserwatorskim poddane zostały cenne zabytki, jak np. średniowieczna rzeźba MB Bolesnej, intarsjowane drzwi przy zakrystiach i ambona.

Nie zabrakło zaskoczeń, jak np. odkrycia zatynkowanych w dawniejszych czasach polichromii nad drzwiami zakrystyjnymi i amboną. Nie dało się wprawdzie odzyskać całości malowideł stylizowanych na barwne, czerwono-niebieskie kotary ale i tak robią one wielkie wrażenie.

Prace te prowadzono w miarę odnawiania elewacji zewnętrznej na tych ścianach. Dało to nie tylko estetyczny efekt lecz również odczuwalnie  poprawiło izolację kościoła od chłodu.

Rok 2011 upłynął na odnawianiu elewacji południowej wraz z oknami, natomiast w 2012 przeprowadzono ostatni etap remontu frontonu kościoła – części  wieżowej (z wyłączeniem hełmu wieży naprawianego wcześniej).

Wszystko zakończono precyzyjnie i zgodnie z umową w dniu 30.10.2012 r.

Grzegorz Dobroczyński SJ

Zapraszamy do galerii zdjęć

Za: www.jezuici.pl

Wpisy powiązane

Kochaj Biblię, by słyszeć Boga! – zachęcają paulini z Jasnej Góry w Tygodniu Biblijnym

Powołania w Polsce (statystyki)

I Ogólnopolska Pielgrzymka Dziewic Konsekrowanych do św. Józefa