! Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce

Przedstawiamy informacje dot. Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce oraz zrzeszonych w nim zgromadzeń.

Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce erygowana została w 1994 roku, wtedy też zatwierdzony został jej Statut. Od 2010 r. Konferencja posiada także osobowość prawną uznaną przez Rzeczpospolitą Polską.

Do Konferencji należą 83 przełożone  klasztorów kontemplacyjnych. Wszystkie te klasztory reprezentują 13 rodzin zakonnych: Benedyktynki (9 domów), Benedyktynki – Sakramentki (3), Bernardynki (9), Dominikanki (3), Kamedułki (2), Karmelitanki (28), Klaryski – Kapucynki (6), Klaryski (7), Klaryski od Wieczystej Adoracji (8), Norbertanki (2), Redemptorystki (1), Wizytki (4), Anuncjatki (1).

Kilka Klasztorów w Polsce formalnie nie należy do Konferencji – żyje w nich ok. 60 mniszek.

Konferencja stara się też śledzić losy polskich wspólnot kontemplacyjnych za granicą i w miarę możliwości śpieszyć im pomocą. Dokładniejsze informacje na temat klasztorów polskich i zagranicznych znaleźć można na stronie internetowej Konferencji: www.klauzura.katolik.pl.

Jak wynika z zestawienia – chociaż w bieżącym roku porównujemy dane  83 Klasztorów, czyli o jedną wspólnotę mniej – ogólna liczba sióstr pomału, ale systematycznie maleje.  Pewną nadzieję może budzić fakt, że nie maleje liczba postulantek i wciąż dużo jest dziewcząt, które interesują się życiem w Klasztorze kontemplacyjnym. W minionym roku, statystycznie co trzeci klasztor kontemplacyjny został zasilony przez nowe powołanie. Rozkład powołań jest nieproporcjonalny i trudno powiedzieć, od czego zależy – niekoniecznie od średniej wieku, gdyż powołań brakuje czasem w domach o stosunkowo niskiej średniej.

Średnia statystyczna wieku mniszki w Polsce wynosi 53 lata.

Liczebność mniszek żyjących w klasztorach, które należą do Konferencji w ciągu ostatnich kilku lat przedstawia ogólnie poniższa tabela.

Za: M. Dominika Sokołowska

Rok

Domy

Wiecz.

Czas.

Nowic.

Postul.

Razem

2012

84

1224

67

40

24

1355

2013

84

1220

63

38

28

1349

2014

83

1189

65

35

31

1320

 

 

Wpisy powiązane

ONZ zajęła się sprawą nieodpowiedniego traktowania ks. Michała Olszewskiego w areszcie

Święty Krzyż: „Pielgrzymka Króla Władysława Jagiełły na Święty Krzyż”

Akcja św. Krzysztofa 2024 – spotkanie kierowców w Pieniężnie