Kwidzyn: bp Walenty Gryk SVD z Papui-Nowej Gwinei odprawił Mszę prymicyjną

Bp Walenty Gryk – werbista, misjonarz i biskup diecezji Goroka w Papui-Nowej Gwinei odwiedził parafię pw. Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie, z której się wywodzi. W uroczystość Trójcy Przenajświętszej, 4 czerwca, przewodniczył w parafialnym kościele Mszy świętej, udzielił błogosławieństwa i osobiście pozdrowił przy drzwiach kościoła każdego z uczestników liturgii. Bp Gryk jest czwartym Polakiem, który został biskupem w Papui-Nowej Gwinei.

Mszę św. koncelebrował m.in. biskup elbląski Jacek Jezierski. W liturgii uczestniczyła rodzina biskupa Gryka, jego przyjaciele i koledzy z czasów szkolnych, siostry zakonne oraz wspólnota parafialna.

Dziękując zgromadzonym w kościele wiernym bp Gryk przypomniał, że pracuje na wyspach Oceanii już od 38 lat. Jego diecezja to obszar zamieszkały głównie przez ludność wyznania protestanckiego, zwłaszcza zielonoświątkowego. Pracuje w niej zaledwie dziewięciu księży. Jest więc ogromna potrzeba nowych powołań do trudnej i żmudnej pracy duszpasterskiej na tym terenie.

Bp Walenty Gryk urodził się 23 lutego 1957 r. w Uzbiereżu na Białorusi. Jego rodzina osiedliła się w Kwidzynie, gdzie skończył szkołę średnią. Po maturze podjął studia teologiczne i drogę przygotowania do kapłaństwa w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. Edukację tą zwieńczył później obroną doktoratu z teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia kapłańskie przyjął w 1984 roku. Wkrótce potem wyjechał do Papui Nowej Gwinei, gdzie był m.in. proboszczem parafii w Namta (diecezja Goroka; 1985-88) i w Drekikier (diecezja Wewak; 1988-89), po czym wrócił do Polski i w latach 1990-94 był dyrektorem postulatu werbistów.

Następnie znów udał się do Papui Nowej Gwinei i był tam m.in. duszpasterzem Uniwersytetu w Goroka, przełożonym dystryktu werbistów w Simgo, krajowym koordynatorem duszpasterstwa biblijnego, dyrektorem krajowym Dzieł Misyjnych Papui Nowej Gwinei oraz koordynatorem formacji i sekretarzem misji werbistów w Papui Nowej Gwinei (2020-22).

14 lutego 2022 r. Stolica Apostolska ogłosiła decyzję papieża Franciszka o ustanowieniu Walentego Gryka nowym biskupem diecezji Goroka. Świecenia biskupie przyjął 7 maja 2022 r. w Kefamo.

Bp Gryk jest czwartym Polakiem, który został biskupem w Papui-Nowej Gwinei. Do grona tego należą: nieżyjący już abp Wilhelm Józef Kurtz (arcybiskup Mandagu), bp Józef Roszyński SVD (biskup Wewaku), bp Dariusz Kałuża MSF (biskup Goroki 2016-20, obecnie biskup Bougainville).

xpt (KAI) / Kwidzyn

Wpisy powiązane

Eucharystia tematem wakacyjnego spotkania misjonarek i misjonarzy

Orioniści: Wizyta Radców Generalnych z Rzymu

Szkolenie Sióstr ekonomek w „Księżówce”