Nowy przełożony generalny Braci Albertynów

W dniu 9 września br. obradująca w Krakowie kapituła generalna Braci Albertynów wybrała nowy zarząd Zgromadzenia. Starszym Zgromadzenia (przełożony generalny) został wybrany brat Paweł Flis.

Brat Paweł urodził się w 1966 r. w Szamotułach. Do Zgromadzenia wstąpił w 1988 r. Profesję wieczystą złożył w 1997 r. Jest magistrem teologii. Był odpowiedzialnym za prowadzenie domu pomocy społecznej i przytuliska dla bezdomnych. Pełnił także funkcje radnego generalnego, sekretarza i mistrza nowicjatu.

Zobacz też: www.albertyni.opoka.org.pl

Wpisy powiązane

Kraków: 400 lat Prowincji Matki Bożej Anielskiej

Skępe: 525 lat obecności bernardynów

Dr hab. Łucja Marek z IPN: Badania historyczne wykazują, że kard. Wojtyła reagował prawidłowo na przestępstwa pedofilii