Nowy Zarząd Misjonarek Niepokalanej Ojca Kolbego

19 kwietnia Zgromadzenie Generalne Instytutu Misjonarek Niepokalanej Ojca Kolbego ( które maja swój dom także w Polsce w Harmężach koło Oświęcimia) wybrało Elisabettę Corradini na urząd Dyrektorki Generalnej Instytutu.

W zgromadzeniu uczestniczyli również o. Raffaele Di Muro, asystent duchowy Instytutu, oraz o. Massimo Ruggiano, delegat kardynała Matteo Zuppi z diecezji bolońskiej.

20 kwietnia wybrano następujące radne: Sarę Caneva (wicedyrektor generalną), Adę Locatelli, Alicię Dente, Marię Angelę Collari i administratorkę generalną Annę Marzano. Wszystkie misjonarki dziękują im za gotowość do pełnienia tej ważnej posługi przez następne sześć lat.

Na zdjęciu brakuje wicedyrektor generalnej Sary Caneva, która jest w trakcie podróży z Brazylii.

Wpisy powiązane

Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji apeluje o udział w misyjnej Akcji św. Krzysztof – 1 gr za 1 km

Pamięci bohaterskich sióstr nazaretanek z Nowogródka

Z nadzieją – przyszli pątnicy „od paulinów” z krakowskiej Skałki