Pożegnania: o. Stanisław Toman OMI

1 marca, około godziny 14,30, zmarł w szpitalu w Katowicach-Ochojcu, o. Stanisław Toman OMI. Urodził się 8 maja 1937 r. Piekarach Rudne k. Tarnowskich Gór. Był synem Józefa i Elżbiety. Ukończył NSD Misjonarzy Oblatów M. N. w Lublińcu. Nowicjat rozpoczął 7 września 1952 na Świetym Krzyżu, gdzie rok później złożył pierwsze śluby zakonne. Studia seminaryjne odbył w WSD Obra, gdzie 8 września 1958 r. złożył śluby wieczyste oraz przyjął świecenia diakonatu (28 października 1960 r.) i prezbiteratu (19 marzec 1961 r.) z rąk ks. abpa A. Baraniaka.

Po święceniach pracował jako wikary w: Lublińcu, Kędzierzynie-Koźlu, Milanówku, Łebie, Miłomłynie. Był proboszczem i przełożonym w: Grotnikach, Siedlcach i Lublińcu. Jako emeryt posługiwał w kościele filialnym w Solarni.

Zostanie zapamietany jako dobry współbrat, zakonnik, otwarty na ludzi, o szczególnym zmyśle duszpasterskim. Prosimy o modlitwę w jego intencji.

(Data pogrzebu nie jest jeszcze znana).

Za: www.oblaci.pl

Wpisy powiązane

Patron Dnia: Święty Jan Kasjan – organizator zachodniego monastycyzmu

Ponad 50 tys. uczestników akcji Misjonarz na Post

SYMPOZJUM: Św. Maksymilian św. Franciszkiem XX wieku?