Zmarł śp. o. Stanisław Krok CSsR

O. Stanisław Krok CSsR urodził się 5 maja 1948 r. w m. Biała Niżna w rodzinie Jana i Rozalii zd. Szeliga. Miał trzech braci i trzy siostry. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Białej Niżnej (1955-1962), a następnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Grybowie (1962-1966). Po uzyskaniu matury wstąpił do Zgromadzenia Redemptorystów i rozpoczął nowicjat w Braniewie 14 sierpnia 1966 r. Pierwszą profesję złożył 15 sierpnia 1967 r. a 2 lutego 1973 złożył śluby wieczyste. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tuchowie i przyjął święcenia prezbiteratu z rąk abp. Jerzego Ablewicza dnia 21 czerwca 1973 r.

Jako neoprezbiter został posłany do tirocinium pastoralnego w Toruniu, gdzie pod kierunkiem o. Gerarda Siwka przygotowywał się głoszenia rekolekcji i misji parafialnych. Pracował jako misjonarz i rekolekcjonista, należąc do wspólnot zakonnych w Gliwicach (1974-1980), Warszawie (1980-1982), Zamościu (1982-1986), Elblągu (1986-1999), Szczecinku (1999-2002) i Głogowie (od 2002 r.).

Dał się poznać jako dobry misjonarz, prowadzący głębokie życie modlitwy i gorliwy czciciel Matki Bożej. Był pracowity i solidny, zainteresowany sprawami zgromadzenia zakonnego i bliski ludziom, którym posługiwał duszpastersko.

Zmarł w Głogowie 28 lutego 2014 r. w wieku 66 lat. Przeżył 47 lat w Zgromadzeniu Redemptorystów, a 41 jako kapłan.

Niech Chrystus Odkupiciel obdarzy go wiecznym pokojem i radością zbawionych!

Pogrzeb śp. o. Stanisława Kroka odbędzie się w poniedziałek 3 marca w Głogowie. Msza św. pogrzebowa rozpocznie się o godz. 12:00 w kościele pw. św. Klemensa Hofbauera.

Za: www.redemptor.pl

Wpisy powiązane

Eucharystia tematem wakacyjnego spotkania misjonarek i misjonarzy

Orioniści: Wizyta Radców Generalnych z Rzymu

Szkolenie Sióstr ekonomek w „Księżówce”