Salezjanie: Inspektoria Warszawska zdobywa dofinasowanie na utworzenie i prowadzenie centrów innowacyjnego kształcenia zawodowego

Inspektoria Warszawska pw. św. Stanisława Kostki (PLE) zdobyła dotację w wysokości 28 000 000 złotych na realizację  Branżowych Centrów Umiejętności w dziedzinie: przemysłu meblarskiego w zakresie stolarstwa i tapicerstwa przy Branżowej Szkole Specjalnej I Stopnia zlokalizowanej w miejscowości Różanystok (województwo podlaskie) oraz w dziedzinie eksploatacji i utrzymania kolejowych środków transportu przy Salezjańskich Szkołach Rzemiosł zlokalizowanych w mieście Łódź (województwo łódzkie), gdzie organem prowadzącym obu szkół jest Inspektoria Warszawska. Kwota dofinansowania na każde  z centrów wynosi 14 000 000 złotych.

W dniu 11 września bieżącego roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy dotyczące utworzenia BCU w Różanymstoku oraz przekazanie osobiście przez wiceministra edukacji i nauki – Dariusza Piontkowskiego –  symbolicznego czeku na utworzenie nowej placówki na ręce ks. dra Tadeusza Jareckiego, przełożonego Inspektorii św. Stanisława Kostki w Warszawie. W spotkaniu wzięli także udział: wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, starosta sokólski Piotr Rećko, podlaski kurator oświaty Beata Pietruszka, burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz, dyrektor Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli Michał Strzelecki. Ksiądz Inspektor wyraził przekonanie, że Centrum przyczyni się do zmiany kształcenia zawodowego w Polsce, ale także rozwoju gospodarki. Młodzież i dorośli będą kształcić się w BCU na stolarzy i tapicerów w ramach zajęć stacjonarnych: szkoleń zawodowych, kursów i szkoleń branżowych. Działania inwestycyjne obejmują budowę całkowicie nowego budynku edukacyjnego: hali, przeznaczonej na funkcjonowanie BCU Przemysłu Meblarskiego. Hala będzie wyposażona w nowoczesny sprzęt tzn. innowacyjny park maszynowy, którego elementy są niezbędne do prowadzenia nowoczesnej nauki zawodu. Dodatkowym wyposażeniem BCU będzie Mobilne Centrum Edukacyjne (Meblo-Bus) umożliwiające dotarcie z ofertą do tych osób, które nie będą miały możliwości stacjonarnego  odbycia kursów i szkoleń, jako działanie uzupełniające do platformy zdalnego nauczania. W ten sposób powstanie zaawansowany technologicznie ośrodek kształcenia, szkolenia i egzaminowania oraz zostanie stworzona przestrzeń dla ścisłej współpracy biznesu (producentami mebli) z edukacją zawodową w dziedzinie  przemysłu meblarskiego.

BCU, które będzie prowadzić Inspektoria Warszawska, będzie jedyne w całym kraju dla tej konkretnej dziedziny. Centrum wesprze rozwój kształcenia zawodowego (branżowego oraz technicznego) dodatkowo zaawansowanymi technologicznie ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży. Wieloaspektowy projekt pokazuje, że w szkolnictwie zawodowym najważniejsza jest współpraca między różnymi podmiotami – szkołami, przedsiębiorcami, organizacjami branżowymi, instytutami badawczymi i uczelniami wyższymi. Naszym partnerem w realizacji projektu w Różanymstoku jest Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli.

– „Oferujemy młodym ludziom integralny rozwój, dbamy o ich rozwój intelektualny i duchowy, ale także uczymy ich konkretnego zawodu, aby jako dojrzałych ludzi wprowadzić w konkretne życie zawodowe” – powiedział ks. Jarecki.

Nauka w Branżowym Centrum Umiejętności będzie prowadzona zgodnie z wartościami salezjańskimi oraz poszanowaniem praw i godności ludzkiej. Będzie się również rozwijać u podopiecznych wrażliwość na problemy ekologiczne, socjologiczne i etyczne. W ramach działalności BCU będą także przeprowadzone konferencje branżowe, organizowane dni otwarte i wyjazdy studyjne.Realizacja obu projektów rozpocznie się już w 2023 roku. Pierwsze kursy i szkolenia w Branżowym Centrum Umiejętności rozpoczną się już pod koniec 2024 roku.

Za: infoans.org

Wpisy powiązane

Abp Georg Gänswein do kapłanów i osób konsekrowanych: cała nasza wierność powołaniu, jego sens, zaczynają się od miłości, którą mam w stosunku do Jezusa

Prezes Fundacji Evangelium Vitae: każda kobieta, która się do nas zgłosi otrzyma potrzebną pomoc

„Będzie Bosko” – michalici i salezjanie łączą siły przed tegorocznym Festiwalem Mocy