Złoty Krzyż Zasługi dla br. Eugeniusza Kreta OH

Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu Pana Tomasza Półchłopka, Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał odznaczenie państwowe Bratu Eugeniuszowi Kretowi OH za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym a szczególnie za zasługi na rzecz Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu.

Złoty Krzyż Zasługi dnia 31 sierpnia 2023 r. podczas obchodów Jubileuszu 100-lecia przybycia Bonifratrów do Iwonicza połączonych z XVI Podkarpackim Festiwalem Rekreacji i Zabawy Pożegnanie Lata, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył II Wicewojewoda Podkarpacki Pan Radosław Wiatr.

Br. Eugeniusz Kret od wielu dekad działa w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej. Jako wieloletni przełożony bonifraterskich konwentach i dzieł apostolskich w Konarach koło Krakowa, Iwoniczu i Prudniku, a przez dwie kadencje w latach 2010-2018 jako prowincjał Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego p.w. Zwiastowania NMP aktywnie wspierał działania oraz nowe inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnościami, między innymi w formie Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy czy Zakładu Aktywności Zawodowej, otwierając w ten sposób nowe horyzonty osobom z niepełnosprawnościami w duchu charyzmatu św. Jana Bożego.

Za: bonifratrzy.pl

Wpisy powiązane

Oblaci MN: „To dziejowy moment historii naszej Prowincji”

Relikwie św. Antoniego z Padwy w Loretto polskim

Kościół w rzeczywistości publicznej i politycznej