Staniątki: powstały fundamenty muzeum opactwa benedyktynek

Trwa drugi etap realizacji projektu „Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego”. W ramach prac wylano już płytę denną oraz fundamenty pod przyszły budynek muzeum staniąteckiego opactwa benedyktynek.

Roboty zaczęły się wyburzeniem zabudowań gospodarczych pozostałych z czasów pierwszej rozbiórki sprzed roku. Później przyszedł czas na roboty ziemne, które okazały się skomplikowane ze względu na znajdujące się pod ziemią kanały.

– Prace musiały być prowadzone ze szczególną ostrożnością, tak żeby nie doszło do uszkodzenia ciągów wodnych oraz właściwego ich zabezpieczenia. Wylanie płyty dennej oraz fundamentów najpierw pod częścią przyszłego budynku i przygotowanie pozostałego terenu pod to samo działanie pozwoli rozpocząć wznoszenie samego budynku – informuje matka Stefania Polkowska.

Jest to pierwsza część inwestycji, która obejmuje budowę nowego muzeum w stanie surowym zamkniętym i potrwa do połowy przyszłego roku. Kolejna powinna rozpocząć się we wrześniu 2021 r. i zgodnie z planem ma się zakończyć oddaniem obiektu do użytkowania pod koniec 2022 r.

Koszt obecnego etapu budowy to blisko 6,5 mln zł. Stanowi to około jedną trzecią wartości całego projektu, który według szacunków opiewa na prawie 17 mln zł.

– Jest to o ponad 6 mln zł więcej w stosunku do pierwotnego kosztorysu inwestorskiego. Różnica wynika ze zmian na rynku budowlanym, który znacznie podrożał. Podejmujemy usilne starania, żeby te środki pozyskać. Gdyby ktoś zechciał nas wspomóc w tych działaniach, to bardzo prosimy o wsparcie tego wielkiego dzieła – apeluje matka ksieni.

Projekt „Wirydarze Dziedzictwa Benedyktyńskiego” uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w wysokości 7,2 mln zł. Dzięki programowi zostanie przeprowadzona rewaloryzacja i adaptacja zabytkowych obiektów na muzeum, bibliotekę i czytelnię.

Dofinansowanie umożliwi także zabezpieczenie i zakonserwowanie cennych zbiorów. Dzięki dotacji możliwe będzie też prowadzenie badań i skatalogowanie całego archiwum. Wśród najcenniejszych zbiorów opactwa znajdują się m.in. dokumenty, rękopisy, starodruki, muzykalia oraz przedmioty i szaty liturgiczne.

Rozporządzeniem prezydenta Polski Andrzeja Dudy opactwo św. Wojciecha mniszek benedyktynek w Staniątkach stało się w maju br. pomnikiem historii. W ten sposób staniątecki zespół klasztorny został uznany zabytkiem o wyjątkowej wartości dla kultury narodowej.

Klasztor mniszek w Staniątkach został założony prawdopodobnie w 1216 r. Ten najstarszy klasztor benedyktynek w Polsce, obchodzący w tym roku jubileusz 800-lecia, ufundował Klemens Jaksa Gryfita dla swojej córki Wizenny.

Za: www.deon.pl

Wpisy powiązane

Oblaci MN: „To dziejowy moment historii naszej Prowincji”

Relikwie św. Antoniego z Padwy w Loretto polskim

Kościół w rzeczywistości publicznej i politycznej