Warszawa: Spotkanie przełożonych sercanów. Być przewodnikiem wiary.

Przełożony powinien być przewodnikiem wiary w swojej wspólnocie i mieć gorące serce, które szuka Boga, by ono nie przylgnęło tylko do tego, co ziemskie – powiedział ks. Marek Kotyński, redemptorysta, podczas spotkania w Warszawie z przełożonymi placówek sercańskich. W czasie dorocznego zjazdu omawiano znaczenia wiary we wspólnocie zakonnej i posłudze przełożonego.

Zaproszony na spotkanie ks. dr Marek Kotyński, wykładowca teologii duchowości i rekolekcjonista w swym wystąpieniach zwrócił uwagę na potrzebę odnowy wiary zarówno osobistej jak też we wspólnotach zakonnych. Wskazał na istnienie kryzysu duchowego wiary, który jest wezwaniem dla całego Kościoła i zgromadzeń zakonnych do nawrócenia. – Motorem napędowym wszystkiego co robimy powinna być wiara i obecność Ducha Świętego – podkreślił. Trzeba na nowo szukać Boga i wrócić do Pisma Świętego, a zwłaszcza posłuszeństwa słowu Bożemu przez które On się objawia i udziela. I wierzyć, że w tej wędrówce nie jesteśmy sami, ale jest z nami Jezus za którym idziemy przez śluby zakonne – dodał.

Zdaniem ks. Kotyńskiego, jednym z najważniejszych zadań przełożonego jest troska o klimat wiary we wspólnocie, by dokonywać wyborów z wiary a nie tylko z ludzkiej logiki. – Wybór z wiary jest wtedy – mówił – gdy kierujemy się Ewangelią i miłością do człowieka i do wspólnoty. Przełożony na pierwszym miejscu ma dbać o osobistą refleksję nad swoją wiarą, nad słowem Bożym i być obecnym we wspólnocie nie tylko przez sprawowaną funkcję.

W dalszej części swej konferencji ks. Kotyński zwrócił uwagę na niezastąpioną rolę przełożonego, który okazuje swoją miłość do wspólnoty poprzez m.in.: wypełnianie prawa (regulaminu, konstytucji), szanowanie ludzkiej godności i sprawiedliwość, troskę o byt materialny, o chorych, starszych i najmłodszych, o klimat modlitwy i współpracy oraz o formację duchowo-intelektualną współbraci.

Z kolei prowincjał sercanów ks. Artur Sanecki przypomniał niektóre istotne zadania przełożonego podkreślając potrzebę kierowania się wiarą w podejmowaniu różnych decyzji. – Jakoś życia i posługi będzie w dużej mierze zależało od tego z jakim zaangażowaniem i wiarą spełniana jest posługa przełożonego, który powinie przede wszystkim troszczyć się o rozwój wiary we wspólnocie – zauważył.

Prowincjał omówił również kilka innych tematów dotyczących administracji dobrami materialnymi oraz inwestycjami. Mówił także o tym ekonom prowincjalny ks. Ireneusz Kmieć. Z kolei ks. Marek Stokłosa przypomniał normy prawne dotyczące relacji przełożony – ekonom w świetle prawa własnego zgromadzenia.

Do uczestników spotkania zwrócił się również przygotowujący się na wyjazd na misje ks. Piotr Chmielecki. Przedstawił różne pomysły związane wolontariatem misyjnym w parafiach, kolędnikami misyjnymi i akcją „Srebro na wagę złota” mającą na celu wsparcie działalności misyjnej sercanów. Była też okazja do nabycia książek, broszur, kalendarzy, obrazków, przygotowanych na Rok Wiary przez Wydawnictwo „Dehon”.

Ks. Andrzej Sawulski SCJ

Więcej (zdjęcia) na: www.sercanie.pl

Wpisy powiązane

Pasjoniści: XIX Kapituła Prowincjalna

35. rocznica beatyfikacji Jerzego Matulewicza – Odnowiciela Marianów

Nowenna Gietrzwałdzka