Wrocław: zakończenie Roku Życia Konsekrowanego

Procesja ze świecami oraz relikwiami patronów i założycieli rodzin zakonnych, która wyruszyła z kościoła pw. Świętego Krzyża do katedry poprzedziła uroczystą Eucharystię pod przewodnictwem bp. Andrzeja Siemieniewskiego wieńczącą 2 lutego obchody Roku Życia Konsekrowanego w archidiecezji wrocławskiej. W czasie Mszy św. ojcowie, siostry i bracia zakonni odnowili swoje śluby, a cztery kobiety przez obrzęd błogosławieństwa wdów, zostały włączone do grona osób konsekrowanych.

W homilii biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej zauważył, że uroczystość Ofiarowania Pańskie przypomina, iż Chrystus został ofiarowany w całej swojej osobie Bogu Ojcu. – Jeśli ktoś chce naśladować Pana Jezusa w życiu radami ewangelicznymi jest tak jak On poświęcony Bogu, czyli konsekrowany – mówił. Nawiązał przy tym do papieskiego przesłania na Rok Życia Konsekrowanego zawartego w słowach: „Ewangelia – Proroctwo – Nadzieja”.

– Ewangelia mówi nam o źródłach życia zakonnego – tłumaczył hierarcha, dopowiadając, że Pismo Święte wyraźnie wskazuje, iż początek życia radami konsekrowanymi to życie Jezusa, Jego uczniów i pierwotnego Kościoła. – Posłuszeństwo, ubóstwo i czystość to najpierw kształt życia Chrystusa – zaznaczył bp Siemieniewski. – Najpierw sam Jezus przeżył rady ewangeliczne, a następnie zaczął się nimi dzielić, zapraszając do praktykowania ich. Dopiero później te źródła zasilane były przez wielu świętych i założycieli wspólnot zakonnych – dodał biskup.

W dalszej części homilii hierarcha podkreślił, że na pytanie jaki powinien być wpływ osób zakonnych na życie współczesnego Kościoła, odpowiedź jest jedna: „proroctwo”. – To że zakony są różne, a zgromadzenia liczne tym bardziej podkreśla aspekt proroczy, to znaczy taki, w którym życie kształtowane jest przez Ducha Św. – mówił bp Andrzej i dodał, że wprawdzie wszystkie posługi pełnione przez osoby życia konsekrowanego są cenne i ważne, to jednak ich głównym zadaniem jest przypominanie tego, że Pan Bóg przemawia do ludzkich serc i kieruje Ducha Św. do wspólnoty Kościoła.

Mówiąc o nadziei biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej zauważył, że myślimy o niej wówczas, gdy spoglądamy w przyszłość, a zgromadzenia zakonne mają uczyć Kościół i świat, że ostatecznie tym, który kieruje losami ludzkości jest Bóg.

W archidiecezji wrocławskiej obchodom Roku Życia Konsekrowanego towarzyszyły dwie peregrynacje. Zgromadzenia żeńskie, odpowiadając na hasło minionego roku duszpasterskiego „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” podjęły peregrynację Pisma Świętego we wszystkich wspólnotach. Biblia Jubileuszowa nawiedziła każdy dom zakonny, co stwarzało okazję do wspólnej modlitwy słowem Bożym, spotkań i składania świadectw dotyczących życia Ewangelią. Zgromadzenia męskie nawiedzała kopia ikony Matki Bożej Częstochowskiej, którą osobom konsekrowanym podarował sługa Boży kard. Stefan Wyszyński.

W całej diecezji wrocławskiej posługuje 262 kapłanów zakonnych, 38 braci oraz 826 sióstr zakonnych, a także 4 dziewice konsekrowane i 5 wdów konsekrowanych.

xrk/Wrocław

Za: www.ekai.pl

Wpisy powiązane

Ponad 50 tys. uczestników akcji Misjonarz na Post

SYMPOZJUM: Św. Maksymilian św. Franciszkiem XX wieku?

Liturgia stacyjna w bazylice na krakowskiej Skałce