Redemptoryści: Patagonia – Poświęcenie nowego Domu Redemptorystów w Esquel

Współbracia z Wiceprowincji Resistencia w Argentynie pobłogosławili i zainagurowali w środę, 27 kwietnia 2016 r. nowy dom zakonny w Esquel w Patagonii.

Świętowanie rozpoczęto Mszą św. pod przewodnictwem biskupa Prałatury Esquel, o. Józefa Słabego CSsR, z udziałem Przełożonego Wiceprowincji Resistencia, o. Henryka Kaczochy CSsR oraz Współbraci Wiceprowincji i sąsiednich Prowincji: Buenos Aires i Chile.

Wieczorem wspólnie z wiernymi świeckimi z naszych parafii modliliśmy się nieszporami i po nich nastąpiło uroczyste błogosławieństwo domu zakonnego i domu parafialnego. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Ojciec Biskup wraz z Ojcem Wiceprowincjalem oraz świeccy z naszych parafii. Wszystko zakończyła wspólna kolacja przygotowana przez świeckich i toast na cześć naszych dobroczyńców, którzy w dużym stopniu przyczynili się do powstania nowego domu zakonnego w tej misyjnej placówce w Patagonii.

Polscy redemptoryści – z Prowincji Warszawskiej i Wiceprowincji Resistencia – pracują w Patagonii od 2007 r. wraz ze Współbraćmi z Argentyny. Aktualnie wspólnotę nowego domu zakonnego w Esquel tworzą: o. Piotr Strycharz CSsR, przełożony i proboszcz parafii Santa María de los Angeles, o. Daniel Molina CSsR, adminstrator parafii w Paso de Indios i o. Grzegorz Lesiak CSsR – należący do Prowincji Warszawskiej Redemptorystow – proboszcz parafii La Inmaculada z Trevelin.

o. Grzegorz Lesiak CSsR, Esquel, Argentyna

Za: www.redemptor.pl.

Wpisy powiązane

Papież do duchowieństwa Sudanu Pd: bądźcie świadkami i orędownikami

Franciszek do katolików Sudanu Pd.: nadawajcie swej ojczyźnie smak Ewangelii

Polscy kapucyni w Sudanie Południowym: przyłączamy się do Jezusa i papieża w misji pokoju