Argentyna: jubileuszowe misje parafialne w Villa Ángela na 80-lecie pobytu redemptorystów

Już od ponad 80 lat, za sprawą przybyłych z Polski misjonarzy, redemptoryści pracują w północno-wschodnich argentyńskich prowincjach. W dniach od 16 do 23 stycznia 2022 r. w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Villa Ángela odbyła się Misja Święta 2022 pod hasłem „Słuchaj, mój ludu” i została przeprowadzona w ramach obchodów 80-lecia obecności redemptorystów w tym mieście (1940-2020).

Wszystko zaczęło się w 2021 roku od pre-misji, czyli przygotowania, na które składały się: modlitwa, sektoryzacja, przygotowanie ekip misyjnych, informacja i motywacja. Patrząc jednak szerzej, początki misjii sięgają roku 2013, gdy parafia rozpoczęła realizację Innegralnego Planu Nowej Ewangelizacji (hiszp. SINE: Sistema Integral de la Nueva Evangelización). To dzięki temu, stopniowo, poprzez rekolekcje ewangelizacyjne i powstałe „małe wspólnoty”, parafia dojrzała do etapu misji, prowadzonej w głównej mierze przez osoby świeckie.

Gdy nadszedł czas misji, Mszę świętą na jej rozpoczęcie celebrował O. Mario Marques (wikariusz wiceprowincjała). W koncelebrze uczestniczyli inni redemptoryści ze wspólnoty Villa Angela: O. Marcin Zubik, O. Marcos Copa Ruiz, O. Jorge Cardozo, misjonarz redemptorysta z parafii Matki Bożej Wniebowziętej, br. Daniel Aquino i trzech kleryków z La Plata: Nahuel, Nicolás i Emmanuel.

Podstawową siłę misji stanowili świeccy z parafii. Ponad 500 świeckich misjonarzy zostało przygotowanych i rozprowadzonych w 15 ośrodkach misyjnych, które znajdowały się w kaplicach, szkołach i domach prywatnych. Wszystko zostało logistycznie zaplanowane, aby dotrzeć do najbardziej opuszczonych.

Każdy dzień misyjny rozpoczynał się o godz. 7.00 modlitwą poranną w każdym centrum misyjnym, o godz. 8.00 następowało wyjcie na wizyty domowe. Misjonarze odwiedzali domy do południa, a także po południu w godzinach 16:30-19:30. Podczas wizyt ogłaszali kerygmat i zapraszali na wieczorne spotkania.

Każdy dzień misji kończył się uwielbieniem, kazaniem i świadectwami. Spotkanie wieczorne obejmowały oddzielnie: dorosłych, młodzież i dzieci i były oparte na proklamacji kerygmatycznej, w następującym schemacie: Dzień 1: Miłość Boga Ojca; Dzień 2: Grzech; Dzień 3: Zbawienie w Jezusie; Dzień 4: Wiara; Dzień 5: Nawrócenie; Dzień 6: Nowe życie.

Zakończenie misji odbyło się z udziałem dużej liczby osób w Predio Carlos Gardel. Każda wspólnota (kaplica) przybyła w procesji na plac. O godzinie 19:00 rozpoczęto modlitwą uwielbienia. Eucharystia kończąca misję zaczęła się o godz. 20.00. Głównym celebransem był proboszcz parafii O. Marcin. Po zakończeniu Mszy św. nastąpiła dalsza część modlitwy uwielbienia, świadectwa i prezentacja tańców ludowych. Na zakończenie dnia został odśpiewany hymn misji świętej.

Ten etap misji został zakończony, niemniej jednak misja ma swoją kontynuację w dwóch wymiarach: po pierwsze, świeccy misjonarze będą realizować tzw. stałe wizyty parafian. Po drugie, w parafii będą odbywały się rekolekcje ewangelizacyjne, aby włączyć całą parafię w plan duszpasterski nowej ewangelizacji, który ma na celu dotarcie do wszystkich opuszczonych i odnowić ducha kościoła lokalnego.

o. Marcin Zubik CSsR, Villa Angela, Argentyna

Więcej (zdjęcia) na: www.redemptor.pl

Wpisy powiązane

Wiceprowincja Bahia: o. João Batista Alves do Nascimento CSsR mianowany biskupem Barra w Brazylii

Franciszek pozdrowił uczestników spotkania lednickiego

„Na Ukrainie czułem, że mówienie o pojednaniu byłoby niewłaściwe” – o. Christian Marte SJ