Digitalizacja czasopisma naukowego Studia Moralia wydawanego prze Akademię Alfonsjańską w Rzymie

Akademia Alfonsjanska korzysta z dużych możliwości komunikacji elektronicznej czego przykładem jest czasopismo naukowe Studia Moralia, zorientowane na teologię moralną w stylu świętego Alfonsa, i w całości dostępne w sieci internetowej. Celem projektu digitalizacji Studia Moralia jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom szerokiej rzeszy czytelników i badaczy współczesnych zagadnień z zakresu teologii moralnej.

Zaprojektowania i zbudowania strony internetowej www.studiamoralia.org podjął się Pan Doktor Carlos Espinoza, który doprowadził do jej uruchomienia on line w roku 2012. Jest on także jej kuratorem i uaktualnia zasoby w miarę publikowania nowych tomów Studia Moralia.

Całością procesu digitalizacji czasopisma aż do jego opublikowania, począwszy od roku 2007, nadzoruje ks. prof. Gabriel Witaszek, Przewodniczący Komisji EDACAL i Sekretarz redakcji Studia Moralia już od ponad 9 lat.

Zachęcamy do systematycznego zaglądania na naszą stronę internetową, na której są zamieszczane aktualnie publikowane tomy Studia Moralia jak również linki odsyłające do Supplementi di Studia Moralia, czy też do serii wydawniczych Quaestiones Morales, Tesi Accademia Alfonsiana i do działu Libri (Książki). Mamy nadzieję, że ta nowa forma kontaktu ułatwi czytelnikom lepsze poznanie zakresu działalności Akademii Alfonsjańskiej.

Za: Prof. Gabriel Witaszek, C.Ss.R. – Rzym

Wpisy powiązane

Papież Franciszek do Papieskiej Akademii Alfonsjańskiej: „pogodzić naukę z bliskością ludowi Bożemu”

„ … a Jego Królestwu nie będzie końca”. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w Nazarecie

Papieska Akademia Alfonsjańska: sympozjum „Święty Alfons, duszpasterz najmniejszych i doktor Kościoła”